Izveštaj o pregovaračkom Poglavlju 24

02. Feb 2017.
Izveštaj o pregovaračkom Poglavlju 24

Izveštaj o pregovaračkom poglavlju predstavio je predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 Zoran Lazarov, podsećajući da će to poglavlje biti otvoreno do samog kraja pregovaračkog procesa, kao i da dogovorena dinamika izveštavanja sa Evropskom komisijom o sprovođenju akcionog plana, podrazumeva šestomesečno predavanje izveštaja.

Lazarov je članove Odbora upoznao sa detaljima izveštaja naglašavajući da on beleži veoma visok stepen realizovanih aktivnosti, kao i značajan broj pripremljenih predloga zakona i strategija, a članovi Odbora interesovali su se na koji način se ostvarene aktivnosti reflektuju na društvo i institucije u Srbiji.

Članovi Odbora posebno su se interesovali za predlog zakona o azilu, kao i o statusu sporazuma o readmisiji sa Turskom i Ukrajinom.

Predsednica Odbora Marinika Tepić i šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević, složile su se da je svako predstavljanje izveštaja članovima Odbora svojevrsna prilika da se detektuju segmenti izveštaja i potpoglavlja na kojima treba dodatno da se radi.

Sastanku su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora Žarko Mićin, Milimir Vujadinović, Biljana Pantić Pilja, Dušica Stojković, Bojan Torbica, Branko Ružić, Jovan Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić, dr Muamer Bačevac, Hadži Milorad Stošić, Dubravka Filipovski i Elvira Kovač.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije