Crna Gora otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa EU

11. Dec 2017.
Crna Gora otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa EU

Danas je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Zajednički je ocenjeno da, ispunjavanjem obaveza iz procesa pristupanja, Crna Gora potvrđuje svoje snažno proevropsko opredjeljenje i snažno nastavlja put prema članstvu u EU.

U obraćanju predstavnicima država članica i Evropske komisije, šef crnogorske delegacije, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović je istakao zadovoljstvo što su crnogorski napori i rezultati u ovim oblastima prepoznati i što Crna Gora, s 30 otvorenih i tri privremeno zatvorena poglavlja, s uspehom završava i ovu godinu.

Naglasio je da je današnji uspeh rezultat rada ne samo pregovaračke strukture u poglavljima dva i tri, nego i napretka u vladavini prava koji je evidentirala i Evropska komisija u svom radnom dokumentu koji je nedavno objavilo Ministarstvo evropskih poslova.

Govoreći o značaju poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika, ministar Pejović je rekao da ono predstavlja kamen temeljac evropskih integracija.

Istakao je da je u pravcu otvaranja ovog poglavlja, Crna Gora sprovela značajne reforme, posebno u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

„Usvojili smo Zakon o zdravstvenom osiguranju koji priznaje Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, kao i Pravilnik o evropskom zdravstvenom osiguranju i Strategiju integrisanog upravljanja migracijama s planom aktivnosti. U jedinicama Zavoda za zapošljavanje smo uspostavili sektor za evropsku mrežu  za zapošljavanje, što će danom pristupanja dodatno poboljšati pristup službama za zapošljavanje i unaprediti život i rad naših građana“, rekao je ministar.

Kad je reč o 3. poglavlju – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, ministar je istakao da je Crna Gora svesna koristi koje će rad na ovom poglavlju doneti: otvaranje granica članica EU za usluge svih firmi i pojedinaca, jednakost u stečenim obrazovnim ispravama za regulisane profesije i povećanje mobilnosti i učešća na tržištu rada EU od pola milijarde ljudi.

„Ova oblast je od posebnog značaja za otvorenu privredu Crne Gore, snažno orijentisanu prema sektoru usluga i razvojnim modelom zasnovanim na privlačenju stranih investicija“, poručio je ministar.

On je podsetio da je u prethodnom periodu Crna Gora sprovela ključne reforme koje se odnose na prenošenje Direktive o uslugama, usvajanjem Zakona o uslugama, reforme u segmentu poštanskih usluga, usvajanjem Zakona i Pravilnika o poštanskim uslugama, kao i značajne rezultate u oblasti usklađivanja studijskih programa za obavljanje regulisanih zanimanja. Istakao je da u narednom periodu predstoji rad na daljem unapređenju administrativnih kapaciteta kako bi Crna Gora bila u stanju da u potpunosti pristupi  evropskom ekonomskom tržištu, nakon što postane deo evropske porodice.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenje Johanes Han je pohvalio značajan napredak koji je Crna Gora dosad postigla u oblasti vladavine prava, kako u delu reforme zakonodavstva, tako i u pogledu izgradnje institucija i jačanja kapaciteta, te inicijalnim rezulatatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Izneo je očekivanje da će Crna Gora nastaviti da demonstrira snažnu političku posvećenost i postiže ubedljive rezultate. Takođe je ukazao na pozitivan razvoj u oblasti javne uprave i ekonomskih i fiskalnih reformi. „Kao i uvek, EK će nastaviti da podržava pristupanje Crne Gore EU, uz tehničku i finansijsku pomoć“, rekao je Han.

„Verujemo da politika proširenja, 13 godina nakon što je Estonija postala članica EU, ima istinsku moć da donese promene u živote građana i da i dalje predstavlja stratešku investiciju u mir i napredak cele Evrope“, dodao je on.

Ocenio je da današnje otvaranje poglavlja svedoči o čvrstom napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU i ispunjavanju kriterijuma za članstvo. Naglasio je da Crna Gora ostaje predvodnica u pregovorima s EU i pouzdan prtner kako Unije, tako i regiona Zapadnog Balkana.

 

Izvor: europeanwesternbalkans.com