Predstavljamo Poglavlje 6 - pravo privrednih društava

18. Dec 2017.
Predstavljamo Poglavlje 6 - pravo privrednih društava

Poglavlje 6 – pravo privrednih društava obuhvata pitanja u vezi sa osnivanjem i poslovanjem privrednih društava u državama članicama Evropske unije, što podrazumeva pravila o osnivanju, registraciji, prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

Ovo poglavlje obuhvata i pitanja računovodstva i revizije, gde je naglasak stavljen na uspostavljanje sistema za proveru kvaliteta rada revizorske struke i javnog nadzora, kao i sistema javnog objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja, koja utvrđuju pravila za predstavljanje izveštaja i pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Takođe, pravni propisi u ovom poglavlju obuhvataju i pitanja i propise u oblasti poslovnog integriteta i nezavisnosti državnih revizorskih kuća. Koristi za građane Srbije od usvajanja pravih tekovina sadržanih u poglavlju 6 su višestruke:

  • Kompanije iz Srbije imaju jednake uslove poslovanja u Srbiji i bilo kojoj drugoj državi članici EU;
  • Transparentnija pravila za investitore u Srbiji;
  • Unapređenje konkurentnosti srpskih kompanija na evropskom i svetskom tržištu;
  • Unapređenje pravne sigurnosti za poslovanje kompanija;
  • Jasne, pojednostavljene i unapređene procedure za poslovanje kompanija.