Istraživanje Eurobarometra za 2017: EU je dobro mesto za život

25. Dec 2017.
Istraživanje Eurobarometra za 2017: EU je dobro mesto za život

Prema tradicionalnom, godišnjem istraživanju Eurobarometra, koje je objavljeno 19. decembra tekuće godine prvi put, još od početka ekonomske i finansijske krize 2007,  većina Evropljana smatra da je ekonomija u dobroj situaciciji.  Podrška evru je na najvišem nivou od 2004. godine, a optimizam vezan za Evropsku uniju prevazilazi pesimizam. Većina stanovnika evropskog kontinenta smatra Evropsku uniju kao stabilno mesto u problematičnom svetu.  Uopšteno gledano, EU i dalje uživa veliko poverenje Evropljana i većina njih kaže da su optimistični kada je u pitanju budućnost EU. „Slobodno kretanje ljudi, roba i usluga u okviru EU“ i „mir između država članica“ su ocenjeni kao najpozitivniji rezultati koje je EU postigla.

Ovo su neki od ključnih rezultata i zaključaka najnovijeg istraživanja “Standard Eurobarometer”, zajedno sa posebnim istraživanjem “Budućnost Evrope”:

Vlada optimizam o trenutnom stanju ekonomije i podrška rastu evra - Po prvi put od ekonomske krize, većina ispitanika ima pozitivno mišljenje o trenutnom stanju evropske ekonomije.

Podrška Evropskoj uniji je i dalje visoka - 40% Evropljana ima pozitivan pogled na EU; 37% ima neutralan stav, dok je procenat Evropljana koji imaju negativan stav prema EU manji i iznosi 21%. Poverenje u EU ima 41% ispitanika.

Najveću zabrinutost izazivaju migracije i terorizam - Migracije su trenutno najveći izazov sa kojim se EU suočava i to je stav 39% ispitanih Evropljana. Terorizam je na drugom mestu sa 38 odsto.

Kada govorimo o budućnosti Evrope, ovogodišnje istraživanje je pokazalo da 75% Evropljana ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji sa najvišim rezultatima u Litvaniji (91%), Danskoj (89%) i Holandiji (87%). 71% Evropljana smatra da je EU stabilna u odnosu na ostale delove sveta.