Budžet EU za 2019: Komisija predlaže budžet usmeren na ostvarivanje kontinuiteta i ciljeva rasta, solidarnosti i bezbednosti

25. May 2018.
Budžet EU za 2019: Komisija predlaže budžet usmeren na ostvarivanje kontinuiteta i ciljeva rasta, solidarnosti i bezbednosti

Komisija je danas predložila nacrt budžeta EU za 2019. u iznosu od 166 milijardi evra u obavezama, što odgovara povećanju od tri odsto u odnosu na 2018, koji je usmeren na jačanje i razvoj evropske privrede i unapređenje solidarnosti i bezbednosti s obe strane granica EU.

Ovo je šesti budžet koji se usvaja u okviru aktuelnog dugoročnog budžeta EU za period 2014–2020. i ograničenja utvrđenih u njemu. Osmišljen je sa ciljem da maksimalno poveća finansiranje postojećih programa i novih inicijativa kao i evropska dodata vrednost u skladu s prioritetima Junkerove Komisije.

Komesar Ginter H. Etinger, nadležan za budžet i ljudske resurse, izjavio je: „Predlažemo ambiciozan budžet koji će dalje podržati naše prioritete, naročito u oblasti ulaganja, zapošljavanja, mladih, migracija, solidarnosti i bezbednosti, ali i budžet koji će doneti evropsku dodatu vrednost našim građanima. EU je potrebna stabilnost, a ja se nadam da će dogovor sa Parlamentom i Savetom biti postignut što pre”.

Predlog se zasniva na pretpostavci da će Ujedinjeno Kraljevstvo nakon povlačenja 30. marta 2019. nastaviti da doprinosi i učestvuje u izvršavanju budžeta EU kao da je država članica do kraja 2020. Evropski parlament i države članice će sada raspravljati o ovom predlogu. Komisija je početkom meseca predstavila predlog pragmatičnog i modernog dugoročnog budžeta za period 2021–2027.

Za više informacija pogledajte saopštenje za medije na svim jezicima, kao i odgovore na često postavljana pitanja i informativni list na engleskom, nemačkom i francuskom.

Izvor: europa.rs