O učešću građana i drugim predskazanjima - Pet godina inicijative "Progovori o pregovorima"

22. Jun 2018.
O učešću građana i drugim predskazanjima - Pet godina inicijative "Progovori o pregovorima"

Diskusionim forumom „Progovori o pregovorima – Pet godina kasnije“, koji je održan u četvrtak, 21. juna 2018. godine, Beogradska otvorena škola obeležila je pet godina postojanja inicijative „Progovori o pregovorima“ koja se bavi praćenjem procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Događaj je okupio oko 30 predstavnika organizacija civilnog društva, institucija i medija.

Tokom prvog panela pod nazivom „Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji – od velikih očekivanja do realnosti“ okupljenima su se obratili Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodin Stepanović naglasio je važnost uloge civilnog društva u obezbeđivanju podrške građana procesu pregovora, istakavši pri tom da je civilno društvo važan akter u izgradnji zajedničkog stava građana o procesu evropske integracije. On je naglasio i da civilno društvo čini proces pregovora transparentnim, kao i da obezbeđuje najširi građanski legitimitet procesu. Gospodin Stepanović istakao je značaj velikih inicijativa kao što su PrEUgovor, Progovori o pregovorima, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Koalicija 27, koje prate proces pregovora i imaju cilj da kritički i objektivno posmatraju proces. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom istakao je i da postoji veliki prostor za saradnju civilnog društva i vlasti kada je u pitanju davanje predloga i preporuka za dalje sprovođenje reformi. 

Nemanja Štiplija, urednik portala European Western Balkans rekao je da mejnstrim mediji u Srbiji i dalje nisu u dovoljnoj meri zainteresovani za suštinsko bavljenje procesom, koje podrazumeva čitanje i tumačenje dokumenata koji nastaju u procesu pregovora, ali i prevođenje glavnih zaključaka na jezik koji je razumljiv građanima. On je istakao da mediji i organizacije civilnog društva imaju zadatak da objasne i približe proces građanima, ali i da kontrolišu rad državnih institucija. Gospodi Štiplija istakao je da je neophodno da mediji ukazuju na probleme sa kojima se civilno društvo susreće u radu sa institucijama vlasti, ali i na probleme koje država ima u radu sa institucijama Evropske unije u Briselu. On je istakao i da je bitan regionalni pristup procesu evropskih integracija i da upravo na ovom polju postoji prostor za unapređenje. 

Na drugom panelu pod nazivom „Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji – o učešću građana i drugim predskazanjima“ učesnicima su se obratili Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ispred koalicije PreEUgovor, kao i predstavnici lokalnih timova sa kojima BOŠ sarađuje u okviru projekta Progovori o pregovorima – Milena Velojić ispred Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša, Marija Stojadinović u ime Razvojnog biznis centra iz Kragujevca i Ilija Jovanović iz Edukativnog centra Kruševac. 

Bojan Elek, naveo je da se organizacije civilnog društva susreću sa poteškoćama prilikom praćenja procesa pregovora, pošto su za kvalitetno izveštavanje o procesu potrebni vreme i resursi, a pored toga medijski prostor za izveštavanje o ovoj temi je i dalje sužen. Gospodin Elek rekao je da su građani uključeni u proces samo tamo gde briselski „revizori“ pažljivo prate napredak, a da u ostalim situacijama nema sluha za predloge  koji dolaze od organizacija civilnog društva.  Pored ovoga, većina dokumenata koja nastaje u procesu pregovora ostaje nedostupna za građane, a jedini pozitivan primer je Ministarstvo za evropske integracije na čijem sajtu može da se nađe najveći broj relevantnih dokumenata. 

Ilija Jovanović i Marija Stojadinović, kao predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima karijernog vođenja i unapređenju zapošljivosti mladih, istakli su da i kod mladih u velikoj meri postoji nezainteresovanost i nerazumevanje procesa evropskih integracija i koristi koje mladi mogu da imaju od članstva Srbije u Evropskoj uniji. Gospođa Stojadinović navela je da Razvojni biznis centar nastoji da mladima približi proces kroz obezbeđivanje kvalitetnih radnih praksi koje su u skladu sa evropskim standardima. Ilija Jovanović istakao je da se u radu često susreću sa nerazumevanjem lokalnih donosioca odluka koji pružaju deklarativnu podršku procesu, bez stvarnog interesovanja za uključivanje šire zajednice. 

Milena Velojić, naglasila je važnost kontinuiranog informisanja građana o procesu evropskih integracija. Predstavnica Nacionalne koalicije za decentralizaciju smatra da treba iskoristiti trenutak u kojem je 65% građana za nastavak reformi, kako bi se ovaj proces uvezao sa procesom evropskih integracija. Gospođa Velojić zaključila je da je potreban novi pristup informisanju građana o ovoj bitnoj temi i to kroz treninge, obuke i intezivnije i kontinuirano izveštavanje medija. 

Beogradska otvorena škola, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, već petu godinu za redom uspešno sprovodi projekat „Progovori o pregovorima“ u cilju promocije transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti. Poseban akcenat se stavlja na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da aktivno prate proces pristupnih pregovora, ali i na informisanje šire javnosti o procesu evropske integracije putem veb sajta eupregovori.bos.rs, mesečnog elektronskog biltena i mobilne aplikacije „Evropa za poneti“.