Austrija preuzima predsedavanje EU

29. Jun 2018.
Austrija preuzima predsedavanje EU

Austrija 1. jula počinje šestomesečno rotirajuće predsedavanje EU čiji će prioriteti biti bezbednost i migracije, očuvanje konkurentnosti kroz digitalizaciju i stabilnost u susedstvu. S obzirom na krize koje su poslednjih godina pogodile EU i uzdrmale poverenje građana, moto trećeg austrijskog predsedavanja biće "Evropa koja štiti".

Napori Austrije za vreme predsedavanja biće usmereni na jačanje EU, uspostavljanje bližih veza sa građanima, obnovu njihovog poverenja u kapacitet EU, jačanje uzajamnog poverenja članica, kao i vere u EU kao pouzdanu i stabilizirajuću snagu u svetu, navodi se u programu predsedavanja objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Ocenjujući da je EU koja građanima nudi stabilnost, mir i bezbednost moguća jedino u stabilnom i bezbednom susedstvu, austrijsko predsedavanje će se fokusirati na poboljšanje odnosa EU i njenih suseda.

"U tom kontekstu, centralno mesto zauzimaju Zapadni Balkan i zemlje Jugoistočne Evrope (JIE). U pogledu ekonomske i bezbednosne politike, taj region pripada Evropi i dokazao je da je pouzdan partner za vreme migrantske krize", navodi se u programu i istovremeno podseća na zajedničko istorijsko i kulturno nasleđe.

U programu austrijskog predsedavanja EU navodi se i da je budućenost Zapadnog Balkana i JIE u EU u "interesu austrijske i evropske ekonomije i bezbednosti".

Dalje se navodi da će se na temeljima bugarskog predsedavanja i strategije proširenja EU iz februara, austrijsko predsedavanje zalagati sa evropskim partnerima za konkretnu EU perspektivu za Zapadni Balkan i JIE zasnovanu na jasnim kriterijumima koji se odnose na pojedinačni učinak i rad na postizanju merljivog napretka.

Kada je reč o bezbednosti i borbi protiv ilegalne migracije, u centru tih napora biće reforma evropskog sistema azila, kao i jačanje agencije za zaštutu evropskih granica (Frontex).

U vezi zaštite spoljnih granica cilj je i da se bliže sarađuje sa trećim zemljama kako bi se pružila pomoć onima kojima je potrebna zaštita pre nego što uđu u EU, kao i da se oni kojima nije potrebna zaštita spreče da krenu na opasno putovanje do Evrope.

Tim pitanjima šefovi država i vlada EU baviće se na neformalnom samitu u Salcburgu 20. septembra.

U okviru tog prioriteta ukazuje se i na potrebu saradnje i razmene informacija između članica, kao i za dodatnim naporima na evropskom nivou u borbi protiv pretnji terorizma i radikalizacije.

Na planu obezbeđenja prosperiteta i konkurentnosti kroz digitalizaciju u programu se ističe da je od ključnog značaja da se izbegne preterana regulativa, napreduje sa inovacijama i digitalizacijom, dovršri digitalno jedinstveno tržište.

Navodi se i da će austrijsko predsedavanje nastaviti rad na oporezivanju digitalne ekonomije sa ciljem da se profiti oporezuju u zemlji u kojoj se prave.

Austrija, članica EU od 1995. a zone evra od 1999, predsedavanje EU preuzima od Bugarske a predaće ga na kraju godine Rumunji.

Inače, članice koje predsedavaju EU blisko sarađuju u grupama od po tri. Taj sistem uveden je Lisabonskim ugovorom 2009.

"Trio" utvrđuje dugoročne ciljeve i priprema zajedničku agendu sa glavnim temama koje će se naći pred Savetom u narednih godinu i po dana. Na osnovu tog programa, svaka od tri zemlje priprema svoje detaljne šestomesečne programe.

Tekući trio čine Estonija, Bugarska i Austrija.

 

Izvor: EurActiv.rs