Makedonija i Albanije otvaraju pregovore o pristupanju u junu 2019. godine

29. Jun 2018.
Makedonija i Albanije otvaraju pregovore o pristupanju u junu 2019. godine

Ministri spoljnih poslova država članioca Evropske unije saglasili su se tokom višečasovnog sastanka Saveta Evropske unije da pregovori sa Makedonijom i Albanijom budu otvoreni u junu 2019. godine, pri čemu će dve države morati da ispune određene uslove.

Evropski izvori navode da je odluka je doneta tokom napetog sastanka zbog uzdržanog stava Holandije i Francuske po pitanju daljeg otvaranja pregovora, a u postizanju sporazuma posredovao je ministar spoljnih poslova Luksemburga, Žan Aselborn.

Kao uslov za otvaranje pregovora naredne godine, nakon evropskih izbora, navodi se neophodnost nastavka reformi u dve države, dok Albanija posebnu pažnju treba da obrati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Tema sastanka bio je i sporazum Makedonije s Grčkom o rešavanju spora oko promene naziva Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije koji je pozitivno uticao na donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom.

U zaključcima Saveta EU navodi se da ova institucija pozdravlja napore BJR Makedonije u prevazilaženju duboke političke krize, uključujući nastavak primene Dogovora iz Pržina kao i napredak u primeni hitnih reformskih prioriteta.

U dokumentu se, kada je u pitanju Albanija, navodi da Savet EU ohrabruje napredak u sprovođenju reformi u pet ključnih oblasti – reformi javne uprave, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i zaštitu osnovnih prava, uključujući i prava manjina i prava na privatno vlasništvo.

Zaključke Saveta o Zapadnom Balkanu trebalo bi da potvrde šefovi država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu 28. i 29. juna.