Nove preporuke za Srbiju

29. Jun 2018.
Nove preporuke za Srbiju

Ministri spoljnih poslova država članica EU okupili su se na sastanku Saveta EU u Luksemburgu u utorak 26. juna gde su usvojeni zaključci u kojima se pozdravlja napredak koji je Srbija ostvarila u procesu pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom. U dokumentu se navodi i da dalji tok pregovora u mnogome zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i osnovnih prava, kao i od normalizacije odnosa sa Prištinom.

Savet EU je pozdravio posvećenost Vlade Srbije evropskoj integraciji kao jednom od svojih strateških ciljeva, naglasivši da je od ključnog značaja da proces evropskih integracija jasno i nedvosmisleno bude predstavljen u javnosti. U dokumentu sa zaključcima sa sastanka, Savet poziva Srbiju da pojača svoje napore u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, sa naglaskom na obezbeđivanju efikasnog i nezavisnog sudstva.

Pored ovoga, Savet je pozdravio i angažman Srbije u regionalnoj saradnji i ohrabrio je da nastavi sa naporima za jačanjem dobrih susedskih odnosa.

Kao veliki problem ministri spoljnih poslova država lanica EU vide u izostanku napretka u obezbeđivanju slobode izražavanja. U zaključcima se navodi i da bi vlasti trebale da garantuju sigurnu klimu koja podstiče nesmetano ostvarivanje slobode izražavanje i nezavisnost medija, što bi, uključujući i pojačanje napora u rešavanju slučajeva napada na novinare, trebalo da bude prioritet. Srbija treba da obrati posebnu pažnju na puno poštovanje osnovnih prava, uključujući zaštitu prava pripadnika ranjivih grupa, kao i nediskriminatorni tretman nacionalnih manjina širom Srbije, posebno u oblasti obrazovanja, upotrebe jezika manjina, pristup medijima na jezicima nacionalnih manjina. U dokumentu je istaknuto i da slučajevi govora mržnje, zastrašivanja, kao i napada moraju biti rešavani brzo i čvrsto.

Ministri spoljnih poslova u završnom doumentu ponavljaju poziv za efektivnom primenom relevantnih strateških dokumenata, sa naglaskom da je potrebno ojačati transparentnost, inkluzivnost i kvalitet zakonodavnog procesa, uključujući i stvaranje šireg prostora za delovanje civilnog društva.

Dalji napredak u funkcionisanju nezavisnih tela i demokratskih institucija, uključujući i parlamentarni nadzor, ali i ustavne reforme je hitno neophodan, navodi se u dokumentu.

Savet EU je u zaključcima pozdravio i posvećenost Beograda i Prištine radu na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, uključujući formu pravno obavezujućeg sporazuma, koji se navodi kao ključan za evropski put i održivu regionalnu stabilnost.

Pozitivno je ocenjen i početak rada na izradi statuta Zajednice srpskih opština, uz očekivanje da se obe strane konstruktivno angažuju u procesu kako bi se ispunila obaveza koja postoji već odavno.

Zaključke koje je doneo Savet EU trebali bi da potvrde i lideri EU koji će se okupiti u Briselu 28. i 29. juna.