Dostupno 42. izdanje Biltena "Progovori o pregovorima"

10. Oct 2018.
Dostupno 42. izdanje Biltena "Progovori o pregovorima"

U  42. broju Biltena saznajte o kojim temama smo govorili na četvrtoj regionalnoj konferenciji "Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story", koja je održana u Beogradu, 13. i 14. septembra. O važnosti i ulozi civilnog društva u procesu evropskih integracija čitajte u tekstu Sužen prostor za čuvare demokratije. O aktuelnim pitanjima koja se tiču procesa evropskih integracija u Srbiji čitajte u tekstovima Vreme, naš najveći kritičar i Nepodnošljiva lakoća evropske integracije. Pisali smo i o značaju istraživanja, javnim politikama i neophodnosti javnog zagovaranja u rubrici Aktuelno - Ka boljim javnim politikama. U ovom broju Biltena možete pronaći i priču o ljudima - o nastanku i razvoju Beogradske otvorene škole i idejama koje stoje iza nje prethodnih 25. godina.

Takođe, predstavili smo Poglavlje 16 koje se odnosi na poreze.

Novi broj Biltena dostupan je ovde, a prethodnim brojevima možete pristupiti na ovom linku.