Erazmus+: tri milijarde evra za mlade u Evropi i evropske univerzitete u 2019.

29. Oct 2018.
Erazmus+: tri milijarde evra za mlade u Evropi i evropske univerzitete u 2019.

Očekuje se da će sredstva za program Erazmus+ 2019. biti povećana za 300 miliona evra, odnosno 10 odsto u odnosu na 2018.

Komisija je danas objavila poziv za podnošenje predloga za program Erazmus+ 2019. Od predviđenih tri milijarde evra za narednu godinu, 30 miliona evra je namenjeno evropskim univerzitetima. Reč je o novoj inicijativi koju su lideri Evropske unije podržali prošlog novembra na samitu u Geteborgu. Ta inicijativa je deo napora da se do 2025. uspostavi evropski obrazovni prostor.

Tibor Navračič, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, izjavio je: „Evropska komisija je u godini za nama radila na ispunjavanju obaveze prema državama članicama da do 2025. uspostavi evropski obrazovni prostor. Zalažemo se za Evropu u kojoj za učenje, studiranje i istraživanja ne postoje granice. Evropu u kojoj izvrsnost, inovacije i inkluzivnost u obrazovanju ne nailaze na prepreke. Evropski univerziteti imaju realnu šansu da preobraze visoko obrazovanje u Evropi. Ponosan sam na snažan podsticaj koji im pružamo u okviru programa Erazmus+.”

Poziv za podnošenje predloga za program Erazmus+ 2019.

Za finansiranje u okviru poziva za podnošenje predloga za program Erazmus+ 2019. mogu se prijaviti svi javni ili privatni entiteti koje su aktivni u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Pored njih, konkurs je otvoren i za omladinska udruženja koja nisu organizacije mladih, ali su aktivna u radu s mladima.

Osim što je pokrenula konkurs, Komisija je danas objavila i Vodič kroz program Erazmus+ na svim zvaničnim jezicima EU. Podnosioci predloga će u vodiču pronaći informacije o svim mogućnostima koje program Erazmus+ 2019. nudi studentima, osoblju, pripravnicima, nastavnicima i drugima.

30 miliona evra za evropske univerzitete

U nastojanju da do 2025. realizuje ideju evropskog obrazovnog prostora, Komisija je predložila uspostavljanje evropskih univerziteta u Evropskoj uniji.

U okviru poziva za podnošenje predloga za 2019, Komisija će pokrenuti pilot program podrške za šest saveza evropskih univerziteta, u čijem su sastavu barem tri institucije visokog obrazovanja iz tri zemlje. Cilj je promocija evropskog identiteta kao i izvrsnosti i konkurentnosti institucija visokog obrazovanja u Evropi. Prijave za finansiranje se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu do 28. februara 2019. za saveze koji će s radom početi između 1. septembra i 1. decembra sledeće godine.

Drugi pilot poziv bi trebalo da bude objavljen naredne godine, a predviđeno je da inicijativa bude u potpunosti sprovedena od 2021. u okviru sledećeg dugoročnog budžeta EU. Cilj je da do 2024. bude dvadesetak evropskih univerziteta.

 

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji