Dostupan 44-45. dvobroj Biltena “Progovori o pregovorima”

23. Jan 2019.
Dostupan 44-45. dvobroj Biltena “Progovori o pregovorima”

U ovom dvobroju Biltena u temi broja Sve kraći put od branitelja ljudskih prava do izdajnika javnog interesa možete čitati o mogućnostima za građane i civilno društvo da se uključe u javni dijalog.

Analizu poruka za očuvanje zaštićenih prirodnih područja koje je Evropski parlament uputio Srbiji, pročitajte u kolumni Za odbranu svojih rekaO čemu se govorilo na poslednjem samitu Evropskog saveta u 2018. godini, možete se informisati u tekstu Zaključci Evropskog savetaPredstavljamo vam i novi projekat Beogradske otvorene škole i njenih partnera „YOU4EU – Učešće građana 2.0“ koji ima za cilj da poveća participaciju građana na nacionalnom i evropskom nivou.

Novi broj Biltena dostupan je ovde, a prethodnim brojevima možete pristupiti na ovom linku.