Krajem oktobra pregovori Kosova i EU o SSP
Arhiva: Važno je

Krajem oktobra pregovori Kosova i EU o SSP

16.10.2013.

Evropska komisija je u godišnjem izveštaju ocenila da je nastupila nova faza u odnosima Evropske unije i Kosova odlukom da se krene u pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji će početi 28. oktobra. Cilj Evropske komisije jeste da te pregovore okonča na leto 2014, stoji u zaključku izveštaja koji je objavljen 16. oktobra. U izveštaju se pozdavljaju napori preduzeti u cilju normalizacije odnosa i navodi da Kosovo mora do kraja ispuniti sporazum sa Beogradom, posebno kad je reč o policiji, pravosuđu i opštinskim izborima. Evropski komesar Štefan File je izjavio 16. oktobra u Briselu prilikom predstavljanja godišnjih izveštaja o napretku da će 28. oktobra početi pregovori EU o sklapanju SSP s Kosovom.

"Evropska perspektiva Kosova je dobila značajan zamajac, Kosovo je posvećeno dijalogu sa Srbijom, uz posredovanje EU", ističe se u izveštaju EK i dodaje da su vlasti u Prištini sprovele važne političke reforme, "što je EU uvažila dajući zeleno svetlo za početak pregovora o SSP" s Kosovom.

Komisija u Briselu ističe da je "Kosovo aktivno i konstruktivno radilo na vidljivom i trajnom pospešenju odnosa sa Srbijom", što je dovelo i do sporazuma o sređivanju odnosa dve strane i "već nepovratnih promena na terenu".

Kosovo, kako se podvlači, mora do kraja ispuniti sporazum s Beogradom, posebno kad je reč o policiji, pravosuđu i opštinskim izborima.

U izveštaju se kaže da je "Sporazum naišao na otpor na severu Kosova" i da su "uzdržanost Kosova", kao i "povoljna uloga Beograda sprečili zaoštravanje".

"Shodno Sporazumu su srpske policijske stanice na severnom Kosovu zatvorene, prestalo je plaćanje iz Srbije policajaca zaposlenih na Kosovu, srpski sudovi su obustavili krivične postupke na Kosovu, a opštinske skupštine u četiri severne opštine su raspuštene", navodi se u dokumentu EK.

Podvlači se takođe da je važno da se novembarski opštinski izbori na Kosovu uredno održe da bi "svi koji imaju pravo glasali i ostvarili svoja demokratska prava".

Takođe se ukazuje da su i Beograd i Priština najoštrije osudili ubistvo jednog pripadnika Euleksa.

U izveštaju se navodi da je visoka predstavnica EU Ketrin Ešton "potvrdila daje Kosovo ostvarilo kratkoročne prioritete u vladavini prava, javnoj upravi, zaštiti manjina".

"Kosovo je ispoljilo jasnu predanost za rezultate u bici protiv organizovanog kriminala i korupcije", navodi Komisija, podvlačeći da je nužno važna reforma pravosuđa Kosova i da postoji "ozbiljna zabrinutost" zbog političkog uplitanja u pravosuđe na Kosovu.

EK navodi da vlasti u Prištini u nastojanju da obezbede vladavinu prava moraju pružiti opipljive dokaze o rezultatima u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije.

Kosovo je i dalje mesto protoka i skladištenja droge, prevashodno heroina, trgovine ljudskim bićima i seksualne eksploatacije, a kad je reč o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, u celini postoji zakonodavni okvir, ali je njegovo sprovođenje ograničeno, delom i zbog pomanjkanja kapaciteta, kaže Evropska komisija.

Priština je obavezna i da "delatno podržava Euleks u sprovođenju njegovog mandata, uključujući Specijalni istražni tim (SITF) za zločine trgovine organima.

Kad je reč o zaštiti manjina, moraju se primeniti zakoni za zaštitu baštine i Srpske pravoslavne crkve.

U izveštaju se navodi i da je "Kosovo krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne privrede, ali bitne reforme i ulaganja su nužni da bi Kosovo bilo u stanju da se dugoročno sučeli s konkurentnim pritiskom tržišnih snaga".

(Preuzeto sa EurActiv.rs)