Istraživači Zapadnog Balkana vas pozivaju da potpišete peticiju
Arhiva: Vesti

Istraživači Zapadnog Balkana vas pozivaju da potpišete peticiju

18.05.2021.

Na Pariskom samitu o Zapadnom Balkanu 2016. godine inicirana je ideja o osnivanju Naučne fondacije Zapadnog Balkana. Na narednom Samitu održanom u Trstu 2017. godine potpisan je dokument o osnivanju Naučne fondacije Zapadnog Balkana. Osim što su potpisali dokument i time dali svoju podršku osnivanju Fondacije, predstavnici zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana (ZB) takođe su doneli odluku da otpočnu proces implementacije ove ideje i poverili su mandat Grupi za implementaciju koju će činiti naučnici i izaslanici zemalja potpisnica.

Fondacija je osmišljena sa ciljem da se podrže istraživački kapaciteti, pogotovo mladih naučnika i istraživača na Zapadnom Balkanu kroz lične grantove u trajanju od pet godina. Kako je izneto u predlogu rada Fondacije, mladim naučnicima bi bilo na raspolaganju nekoliko programa finansiranja. Među grantovima ističu se "Tesla" grant, koji bi se dodeljivao u oblasti prirodnih nauka i medicine, dok bi se u oblasti društvenih i humanističkin nauka dodeljivao grant "Čabej". "Marko Polo" grant obezbeđivao bi finansijsku podršku koja bi podsticala mobilnost naučnika Zapadnog Balkana.

Na veliko razočaranje mladih istraživača iz celog regiona, ova ideja nije realizovana. Nade istraživača da će jednog dana aplicirati za grantove Naučne fondacije Zapadnog Balkana polako blede. Nemogućnost uspostavljanja Fondacije može da se odrazi i na percepciju posvećenosti Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana i dodatno će u zemljama ZB podstaći odliv mozgova.

Zbog toga udruženi istraživači Zapadnog Balkana pozivaju sve zainteresovane da potpišu peticiju kako bi se pitanje osnivanja Fondacije pomerilo sa mrtve tačke. Ovom peticijom se pozivaju Evropska unija, Vlade zemalja ZB i druge zainteresovane strane da što je pre moguće implementiraju dogovoreno i osnuju Naučnu fondaciju Zapadnog Balkana.

Peticiju možete potpisati OVDE