Evropski parlament izglasao nova pravila o medijskim uslugama

04. Oct 2018.
Evropski parlament izglasao nova pravila o medijskim uslugama

Poslanici Evropskog parlamenta glasali su o audiovizuelnim medijskim uslugama, boljoj zaštiti dece, strožim pravilima oglašavanja i 30 odsto evropskog sadržaja u ponudi pružaoca sadržaja na zahtev.

Nakon konačnog glasanja o pravilima, izmenjeni zakon će se primenjivati na televizijske kuće, ali i na pružaoce medijskih usluga na zahtev i pružaoce usluga deljenja video snimaka, kao što su Netflix, YouTube ili Facebook, te prenos uživo na platformama za razmenu video sadržaja.

Ažurirana pravila će obezbediti:

  • Bolju zaštitu maloletnika od nasilja, mržnje, terorizma i štetnog oglašavanja

Pružaoci audiovizualnih medijskih usluga treba da preduzmu odgovarajuće mere za borbu protiv sadržaja koji podstiču nasilje, mržnju i terorizam, dok će bezrazložno nasilje i pornografija biti podvrgnuti najstrožim pravilima. Platforme za deljenje video snimaka će morati brzo da reaguju kada korisnik prijavi sadržaj ili ga označi štetnim.

Zakon ne obuhvata automatsko filtriranje sadržaja pre prenosa na mreže. Međutim, na zahtev Parlamenta, platforme moraju da obezbede transparentan, delotvorni mehanizam koji će biti jednostavan za korišćenje te koji će korisnicima omogućiti da prijave sadržaj.

Novi zakon podrazumeva stroga pravila o oglašavanju, plasiranju proizvoda u dečjim televizijskim programima i sadržajima dostupnim na platformama s uslugama na zahtev. Pregovarači Evropskog parlamenta su takođe osigurali mehanizam zaštite ličnih podataka dece, tako što su nametnuli mere kojima se osigurava da se podaci koje prikupljaju pružaoci audiovizualnih usluga ne obrađuju u komercijalne svrhe, uključujući profilisanje i ciljano oglašavanje.

  • Redefinisanje granica oglašavanja

Prema novim pravilima, u periodu od 6.00 do 18.00 sati, reklame neće smeti da prelaze 20 odsto emitovanog programa, a medijske kuće će imati priliku da se prilagode periodima oglašavanja. Isto važi i za period kada je gledanost najveća, tj. od 18.00 sati do ponoći.

  • 30% evropskog sadržaja u ponudi pružaoca usluga na zahtev

Kako bi podržali kulturnu raznolikost evropskog audiovizualnog sektora, poslanici Evropskog parlamenta su osigurali da udeo evropske produkcije bude 30 odsto u ponudi pružaoca usluga na zahtev.

Od pružalaca usluga na zahtev se traži i da doprinesu razvoju evropskih audiovizualnih produkcija, bilo direktnim ulaganjem u sadržaj ili ulaganjem u nacionalne fondove. Nivo doprinosa u svakoj zemlji bi trebalo da bude srazmeran prihodima od pružanja usluga na zahtev u toj zemlji (u državi članici u kojoj su osnovani ili u državi članici u kojoj je većina njihove ciljane publike).

Osim toga, zakonska regulativa obuhvata odredbe o dostupnosti, integritetu signala emitera, jačanju regulatornih tela i promociji medijskih kompetencija.

Naredni koraci

Postignuti dogovor ipak mora zvanično da bude odobren u Savetu ministara pre nego revidirani zakon stupi na snagu. Rok za prenos novih pravila u nacionalno zakonodavstvo je 21 mesec.

Tekst je usvojen sa 452 glasova za, 132 glasa protiv i 65 uzdržanih.

 

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji