Kontakt


Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 30 65 800

E-mail: eupregovori@bos.rs
Web site: eupregovori.bos.rs

Facebook: https://www.facebook.com/bos.rs/
Instagram: https://www.instagram.com/beogradska_otvorena_skola/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/belgrade-open-school

 

Urednički tim: 

  • Branislav Cvetković, branislav.cvetkovic@bos.rs
  • Miljana Jovanović, miljana.jovanovic@bos.rs
  • Milan Hiber, milan.hiber@bos.rs
  • Veljko Jovanović, veljko.jovanovic@bos.rs.