Kontakt


Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
Srbija

T +381 11 30 65 800

E eupregovori@bos.rs
W eupregovori.bos.rs

facebook.com/BOSPolicyLab/
twitter.com/BOSPolicyLab

 

Uređivački tim: 

  • Vladimir M. Pavlović, vmpavlovic@bos.rs
  • Jelena Babić, ena@bos.rs
  • Tamara Arsić, tamara.arsic@bos.rs
  • Andrijana Lazarević, andrijana.lazarevic@bos.rs