PRISTUPNI PREGOVORI PREMA REVIDIRANOJ METODOLOGIJI EVROPSKE UNIJE

Pregovori o pristupanju EU predstavljaju ključnu fazu procesa pristupanja države kandidata i oni podrazumevaju pregovore o uslovima i načinu prihvatanja i sprovođenja pravnih tekovina EU.

Saznajte više
otvoreno poglavlje
neotvoreno poglavlje
privremeno zatvoreno