Srbija i IPA II

Ključni dokument koji definiše prioritete na nacionalnom nivou za podršku iz sredstava IPA II jeste Indikativni strategijski dokument Srbije za IPA 2014-2020 – ISD (Indicative Strategy Paper for Serbia 2014-2020). Ovim dokumentom se definišu konkretni oblici podrške koja je potrebna za ostvarenje predviđenih ciljeva u odabranim sektorima, pri čemu planirana podrška mora biti utemeljena na prioritetima definisanim u nacionalnim strategijskim dokumentima, strategijskim dokumentima EU i odnositi se na oblasti u kojima su potrebna značajnija unapređenja za pripremu zemlje za članstvo u EU.

ISD predviđa usmeravanje pretpristupne podrške Srbiji tokom perioda 2014-2020 kroz devet sektora:

  • Demokratija i upravljanje;
  • Vladavina prava i osnovna prava;
  • Životna sredina i klimatska akcija;
  • Saobraćaj;
  • Energetika
  • Konkurentnost i inovacije;
  • Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika; 
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj;
  • Regionalna i teritorijalna saradnja.

Republika Srbija ima mogućnost da učestvuje u šest programa prekogranične saradnje - sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom.

Republika Srbija ima mogućnost da učestvuje u dva programa transnacionalne saradnje: Dunavskom programu i Jadransko-jonskom programu.

Zakonodavni okvir

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II), kao i definisanja ciljeva, specifičnih pravila, opštih odredbi i procedura za realizaciju ovog programa, Evropski parlament i Evropska komisija su usvojili set zakonskih akata koji su neophodni za sprovođenje programa. 

S tim u vezi, Evropski parlament i Savet su 11. III 2014. usvojili Regulativu br. 231/2014, kojom je zvanično uspostavljen Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II). Regulativom je određeno da je opšti cilj IPA II podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene sa pravilima i vrednostima EU.

Regulativom Evropskog parlamenta i Saveta br. 236/2014, od 11. marta 2014, definisana su pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne podrške za period 2014-2020. 

Dodatno, Evropska komisija je 2. maja 2014. usvojila Implementacionu regulativu (IR) br. 447/2014 kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Evropskog parlamenta.

Osnov za korišćenje sredstava IPA predstavlja Okvirni sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i odnosi se celokupni sedmogodišnji period podrške, a njime se definišu principi finansijske saradnje između Republike Srbije i Evropske komisije u okviru ove regulative. Operacionalizacija finansijske podrške zasniva se na potpisivanju finansijskog sporazuma između Komisije i Republike Srbije na jednogodišnjem ili višegodišnjem nivou.

SEKO

Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) predstvaljaju mehanizam saradnje civilnog društva i javnog sektora prilikom planiranja i korišćenja sredstava iz međunarodne razvojne pomoći. Nastajanje SEKO mehanizma inicirala je Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije 2011. godine. Mehanizam SEKO je omogućio saradnju organizacija civilnog društva sa javnom upravom u 10 različitih oblasti: pravda; unutrašnji poslovi; reforma javne uprave; životna sredina i klimatske promene; ljudski resurski i društveni razvoj, saobraćaj; konkurentnost; energetika; poljoprivreda i ruralni razvoj i kultura, mediji i civilno društvo. Teme su utvrđene Nacionalnim prioritetima za međunarodnu pomoć (NAD) 2014-2017. sa projekcijama do 2020. godine na osnovu čega je formirano  devet sektora i tri tematske oblasti (kultura, mediji i civilno društvo) koji sačinjavaju zaseban sektor.

Organizacije civilnog društva su u SEKO mehanizmu podeljene u odnosu na teme u 10 sektorskih organizacija civilnog društva. Svaki SEKO vodi najmanje tri, a najviše pet organizacija, od kojih je jedna vodeća i koordinira aktivnosti.

Saradnja između civilnog društva i javnog sektora ostvaruje se: konsultacijama, učestvovanjem u radu sektorskih radnih grupa na kojima se komentarišu ideje za trošenje sredstava kao i pohađanjem zajedničkih obuka.

Cilj SEKO mehanizma je uspostavljanje dugoročnog partnerstva javnog i civilnog sektora u oblasti planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći.

 

SEKO sektor

 SEKO konzorcijum

Pravda

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
Grupa 484
Beogradski centar za ljudska prava
Unutrašnji poslovi Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
Grupa 484
Beogradski centar za ljudska prava
 Reforma javne uprave Evropski pokret u Srbiji (EPuS)
Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)
Centar za evropske politike (CEP)
Evropski projektni centar

Ljudski resursi i društveni razvoj

Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Evropski pokret u Srbiji (EPuS)
Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)
Smart Kolektiv

Životna sredina i klimatske promene Mladi istraživači Srbije (MIS)
Udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine"
UNEKOOP
Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa “Protego”
Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)
Energetika Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)
Udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine"
Udruženje "Ekološki pokret Ibar Kraljevo"
Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)
UNEKOOP
Konkurentnost Privredna komora Srbije (PKS)
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – InTER
Centar za visoke ekonomske studije (CEVES)
Poljoprivreda i ruralni razvoj Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“
Evropski projektni centar Beograd
Mreža za ruralni razvoj Srbije Kraljevo
Ruralni edukativni centar Subotica
Kultura, mediji i civilno društvo
Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (ANKSS)