Alati i instrumenti za praćenje procesa pregovora o pristupanju EU

Predstavnici civilnog društva moraju dobro da poznaju procesne aspekte pregovora sa EU, ali i instrumente komunikacije, da bi bili u stanju da proces pregovora učine transparentnim, a javne institucije odgovornim. Zato ovaj segment veb platforme sadrži matricu monitoringa pristupnih pregovora sa EU, koji predstavlja vodič kako civilno društvo i druge zainteresovane strane mogu konkretno da prate pristupne pregovore i daju svoj doprinos samom procesu u zavisnosti od faze pregovora. Nakon toga sledi predstavljanje i analiza dokumenata koji nastaju u procesu pregovora, i to u svakoj od njegovih pojedinačnih faza. Poslednji deo se odnosi na pravni okvir za pristup dokumentima koji nastaju u radu organa EU.