Inicijativa „Progovori o pregovorima“

Beogradska otvorena škola (BOŠ) pokrenula je inicijativu „Progovori o pregovorima“ 2013. godine. Osnovni cilj ove Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti.

U cilju informisanja javnosti o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU kreirali smo web portal i pokrenuli mesečni elektronski bilten „Progovori o pregovorima“.