Konkurentnost i inkluzivni rast

Trećim klasterom obuhvaćeni su konkurentnost i inkluzivni rast, pa ovaj klaster sadrži poglavlja koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku, carinsku uniju, oporezivanje, socijalnu politiku i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijsku politiku, ali i nauku i istraživanje i obrazovanje i kulturu. U okviru ovog klastera, otvorena su tri poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. Preostala tri poglavlja još uvek nisu otvorena.

Poglavlja koja čine klaster Konkurentnost i inkluzivni rast su:

10. Informaciono društvo i mediji

16. Oporezivanje 

17. Ekonomska i monetarna politika

19. Socijalna politika i zapošljavanje 

20. Preduzetništvo i industrijska politika

25. Nauka i istraživanje

26. Obrazovanje i kultura 

29. Carinska unija

 

 

Najnovije vesti