Unutrašnje tržište

Drugi klaster - Unutrašnje tržište obuhvata sva ona poglavlja koja se odnose na slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja roba, radnika, kapitala. Ovaj klaster  obuhvata i poglavlja koja se tiču intelektualne svojine, konkurencije, zaštite potrošača i zdravlja, prava privrednih društava i finansijskih usluga. Od devet poglavlja koja se nalaze u ovom klasteru, otvorena su četiri.

Poglavlja koja čine klaster Unutrašnje tržište su:

1. Sloboda kretanja robe

2. Sloboda kretanja radnika 

3. Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

4. Sloboda kretanja kapitala

6. Pravo privrednih društava 

7. Pravo intelektualne svojine

8. Politika konkurencije

9. Finansijske usluge

28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Najnovije vesti