Poglavlje 35 - Ostalo

Ovo poglavlje, po pravilu, uključuje sva pitanja koja ne mogu da se svrstaju ni u jedno drugo pregovaračko poglavlje ili pitanja koja se pojave pošto je određeno poglavlje privremeno zatvoreno, a da bi se izbegla potreba za ponovnim pregovaranjem o tim poglavljima. Zbog toga u ovom poglavlju nema unapred definisanih pravnih tekovina EU.

U  slučaju  pregovora  sa  Srbijom,  Poglavlje 35 je specifično i sadrži mehanizam za praćenje sprovođenja postignutih dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine. To je utvrđeno Pregovaračkim okvirom EU za vođenje pristupnih pregovora sa Srbijom, koji kaže da će se „pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova razmatrati u okviru poglavlja 35 ’Ostala pitanja’ kao posebna stavka kojom se treba baviti u ranoj fazi pregovora, kao i tokom celog procesa pregovaranja, a u posebno opravdanim slučajevima i u okviru drugih relevantnih poglavlja. To znači da se u okviru Poglavlja 35 neće voditi rasprava o temama koje su predmet dijaloga Beograda i Prištine, već o primeni dogovora nastalih u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Imajući u vidu značaj dijaloga Beograda i Prištine, na Poglavlje 35 odnosiće se pravila vođenja pristupnih pregovora utvrđena u Pregovaračkom okviru EU, a koja se prema novoj metodologiji pregovora primenjuju na poglavlja 23 i 24. To se prvenstveno odnosi na potrebu obezbeđivanja sveobuhvatne ravnoteže u pregovorima. Pregovaračkim okvirom utvrđeno je da „mora biti obezbeđena opšta ravnoteža u pogledu napretka pregovora u okviru svih poglavlja. S obzirom na povezanost između poglavlja 23 ’Pravosuđe i osnovna prava’ i 24 ’Pravda, sloboda i bezbednost’ i vrednosti na kojima je Unija zasnovana, kao i  imajući  u  vidu  njihov  značaj  za  sprovođenje  pravnih tekovina  EU  u  svim  oblastima, ukoliko napredak u okviru pomenuta dva poglavlja bude u značajnom zaostatku u odnosu na celokupan napredak pregovora, i pošto sprovede sve druge raspoložive mere, Komisija će, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne trećine država članica, predložiti da ne preporuči otvaranje i/ili zatvaranje drugih pregovaračkih poglavlja, kao i da prilagodi povezane pripremne aktivnosti, prema potrebi, dok se neravnoteža u ostvarenom napretku ne reši. Pored primene klauzule o ravnoteži na Poglavlje 35, primena pravila vođenja pristupnih pregovora utvrđena za poglavlja 23 i 24, a koja se mogu primeniti i na Poglavlje 35, podrazumeva i da će se njime strane baviti u ranoj fazi pristupnih pregovora i da može da sadrži i prelazna merila.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize