Dostupan 78. broj biltena Progovori o pregovorima „O (ne)opravdanim kritikama - Open Balkan ili otvoreno balkanski“
Arhiva biltena

Dostupan 78. broj biltena Progovori o pregovorima „O (ne)opravdanim kritikama - Open Balkan ili otvoreno balkanski“

06.12.2021.

U Temi broja, u tekstu Open Balkan ili otvoreno balkanski, analizirali smo kako ova inicijativa utiče na odnose u regionu, da li nas približava Evropskoj uniji ili predstavlja još jedan način za izbegavanje sprovođenja korenitih reformi. U tekstu Trenutak istine u Glazgovu - COP 26 i poruke koje donosi, pisali smo o klimatskoj akciji koju Srbija treba da preduzme, a Kolumnu smo posvetilli predstojećem referendumu i motivima za usvajanje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji i Evropskoj uniji, analizirali smo u tekstu EU, Srbija i položaj žena - Kome treba feminizam. U ovom broju Predstavljamo vam istraživanje o uključivanju civilnog društva u dijalog sa donosiocima odluka, a u rubrici Intervjuu, o budućnosti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, razgovarali smo sa višim istraživačem Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bojanom Elekom.

Novi broj biltena dostupan je OVDE, a prethodnim brojevima možete pristupiti na linku.