Arhiva vesti

Ministarstvo privrede: Ispunjena prelazna merila za otvaranje Poglavlja 1

foto: Evropska unija

BEOGRAD – Evropska komisija (EK) obavestila je Ministarstvo privrede da su, nakon više od osam godina razgovora sa predstavnicima Komisije i Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, ispunjena merila za otvaranje Poglavlja 1 – Slobodno kretanje robe, saopštilo je danas Ministarstvo, prenosi FoNet.

Ministar privrede Rade Basta rekao je da Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe predstavlja najznačajnije i u zakonodavnom pogledu najzahtevnije poglavlje.

“Srbija najveću robnu razmenu ostvaruje sa državama EU i zbog toga je zeleno svetlo za otvaranje ovog poglavlja istorijski trenutak za naš narod i državu”, poručio je Basta i dodao da će biti deo pregovaračke grupe.

Ministarstvo privrede rukovodi radom Pregovaračke grupe za slobodno kretanje robe i započeće proceduru za usvajanje strateških dokumenata Vlade Srbije koja su merila za otvaranje poglavlja: Strategije i Akcioni plan za harmonizovanu oblast, Akcioni plan za oblast motornih vozila i Akcioni plan za neharmonizovanu oblast.

Nakon usvajanja strateških dokumenata, EK će pripremiti Nacrt izveštaja o ispunjavanju merila za otvaranje poglavlja koji će predstaviti Savetu EU, što će biti formalna potvrda EU da su ispunjena merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

Suštinu poglavlja o slobodnom kretanju robe čine tehnički propisi koji regulišu infrastrukturu kvaliteta, u koju spadaju standardizacija, akreditacija, metrologija, ocenjivanje usaglašenosti i tržišni nadzor.

S druge strane, u okviru ovog poglavlja postoji i neharmonizovano područje koje predstavlja nacionalne propise država članica. Završetkom pregovora u ovoj oblasti, biće obezbeđena potpuna usklađenost domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom koje se odnosi na proizvode.

Izvor: European Western Balkans