Koalicija 27

Koalicija 27 je platforma za zajedničko učešće organizacija civilnog društva u procesu usvajanja standarda i vrednosti Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji.

Vizija Koalicije 27 je očuvana životna sredina za dobrobit ljudi i prirode, niskougljenična ekonomija, efikasno i pravedno korišćenje prirodnih resursa u Republici Srbiji.

Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

Koalicija 27 redovno izrađuje prilog za Izveštaj o napretku Republike Srbije, u oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i nezavisne izveštaje:

Članice Koalicije 27 aktivno su uključene u proces izrade propisa i redovno učestvuju na javnim događajima gde se razmatraju najvažnija pitanja iz oblasti zaštite životne sredine. Predstavnici BOŠa, kao članice Koalicije, uključeni su u dve radne grupe za izradu zakona i u sektorska radna podgrupa pregovaračke grupe 27 za izradu pregovaračke pozicije za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) i Direktivu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (IPPC).
Izrađeni su komentari na prednacrt Zakona o trgovini emisijama i Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini. Predstavnici Koalicije su uključeni u radne grupe za izradu pomenutih zakona. Izrađeni su i komentari na sledeće nacrte zakona i strateške dokumente:

- Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine;
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom;
- Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode;
- Zakon o upravljanju vodama;
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave;
- Strategija upravljanja vodama.

Koalicija 27 javno deluje i putem saopštenja:

- BOŠ i Ekološki centar Stanište su izradili komentar i memorandum povodom Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave i problema u finansiranju zaštite životne sredine. U saradnji sa Koalicijom za nadzor javnih finansija izrađena je analiza problema u finansiranju životne sredine i ovaj dokument je prosleđen odgovornim institucijama;

- Povodom izostanka reakcija Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na izveštaj Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL) o uticaju termoelektrana na zdravlje ljudi Koalicija je pružila podršku HEAL-u i zatražila da resorna ministarstva temeljno razmotre izveštaj HEAL-a;

- Povodom procedure za izradu PostScreening dokumenta za poglavlje 27 Koalicija je poslala saopštenje Evropskoj komisiji i Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine gde je ukazala na nepoštovanje Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa i dobre prakse koju promoviše EU.

Članice Koalicije 27 su:

Regionalna kancelarija Fondacije Hajnrih Bel za Jugoistočnu Evropu podržava aktivnosti Koalicije 27.