Međuparlamentarna konferencija o nadzoru nad IPA fondovima održana u Narodnoj skupštini
IPA II Vesti/članci/analize

Međuparlamentarna konferencija o nadzoru nad IPA fondovima održana u Narodnoj skupštini

19.09.2016.

Međuparlamentarna konferencija „Nadzor nad IPA fondovima: uspesi i izazovi“, u organizaciji Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, okupila je danas u Beogradu više od 40 poslanika Evropskog parlamenta, parlamenata Zapadnog Balkana i Turske i predstavnike Evropskog revizorskog suda.Kopredsedavajuća Konferenciji Marinika Tepić, predsednica Odbora za evropske integracije, izrazila je zadovoljstvo što je Narodna skupština domaćin ovako značajnoj Konferenciji, podsećajući da Narodna skupština i Odbor za evropske integracije imaju dobru saradnju sa Evropskim parlamentom. Ona je navela da je, kroz različite programe za demokratsku podršku parlamentima Zapadnog Balkana i Turske, organizovan veliki broj seminara i konferencija od značaja za proces evropskih integracija, na kojima su parlamentarci razmenjivali iskustva i izrazila očekivanje da će i ova Konferencija tome doprineti.

Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić istakao je, otvarajući Konferenciju, da je osnovni spoljnopolitički prioritet i glavni strateški cilj Republike Srbije članstvo u Evropskoj uniji.

„Otvaranje poglavlja 23 i 24 predstavlja veliko priznanje našoj Vladi, zemlji i napretku u sprovođenju reformi. Podrška politici proširenja EU na region Zapadnog Balkana potvrđena je iniciranjem Berlinskog procesa, kojim je otvorena nova perspektiva za ovaj region. Korišćenje IPA fondova vidimo kao podršku sprovođenju neophodnih političkih, ekonomskih, pravnih i institucionalnih reformi koje su uslov za pristupanje EU. Zato je važno da unapređujemo državnu administraciju na svim nivoima, kako bi stepen iskorišćenosti ovih fondova bio što veći i kako bismo što spremniji dočekali članstvo u EU, kada će nam na raspolaganju biti mnogo veća sredstva strukturnih fondova. Nadam se da će primeri dobre prakse, kao i razmena mišljenja, koje ćete imati da današnjoj Konferenciji, doprineti unapređenju kapaciteta naših parlamenata za efikasniji nadzor nad korišćenjem IPA fondova, kao i boljem razumevanju mehanizama korišćenja fondova na korist svih građana regiona“, poručio je potpredsednik Arsić.

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport ocenio je da je dobro organizovanje ovakvih regionalnih događaja u saradnji sa Evropskim parlamentom, posebno na teme korišćenja pretpristupnih fondova.

„Svi mi koji smo odgovorni za sprovođenje, izradu, evaluaciju, kao i raspodelu IPA fondova ne smemo da zaboravimo da raspolažemo novcem poreskih obveznika EU, pokušavajući da reformišemo društva, njihove institucije i ekonomije, kako bi bili spremni za pristupanje EU. Dobro je da se ovakva konferencija organizuje u Srbiji, koja je jedan od najvećih primalaca fondova EU na Balkanu, imajući u vidu da Delegacija EU u Srbiji sprovodi preko 600 projekata“, naveo je Davenport.

On je predstavio konkretne primere korišćenja fondova u Srbiji do sada, podvukavši da je i u Srbiji, ali i u zemljama regiona, problem postojanje velikog broja strategija koje često nisu kompatibilne, kao i utvrđivanje prioriteta. On je poručio učesnicima skupa da će EU akcenat u narednom periodu staviti na reforme u oblasti vladavine prava, podizanje nivoa konkurentnosti, razvoju lokalne zajednice, zapošljavanje mladih, kao i unapređenje integracije osetljivih društvenih grupa.

Zamenica direktora Kancelarije za evropske integracije Ana Ilić, koja je ujedno i koordinator za fondove EU, predstavila je učesnicima Konferencije konkretne podatke o realizovanim projektima u Srbiji i iskorišćenim sredstvima iz IPA fondova.

Učesnici Konferencije razmenili su mišljenja i iskustva u oblasti usklađivanja IPA II sa strategijom proširenja; parlamentarne kontrole eksternih instrumenata, posebno IPA; efikasnosti korišćenja fondova EU i interakcije sa parlamentom i civilnim društvom; instrumenata Unije za sprovođenje spoljnih aktivnosti: uloga Evropskog parlamenta i strategiji IPA II i primena – strateški dijalog između Evropskog parlamenta i Evropske komisije; regionalne i prekogranične saradnje po pitanju IPA i strukturnih fondova i uvođenja budžetske podrške pod IPA II: naglašavanje uloge parlamenta u nacionalnom budžetskom ciklusu i praćenje rezultata reformi.

U okviru sesije posvećene regionalnoj i prekograničnoj saradnji po pitanju IPA i strukturnih fondova, predsednica Odbora za evropske integracije Marinika Tepić navela je da čitav region gleda na IPA fondove kroz celokupan proces integracija. Tepić je istakla da Srbija od 2002. godine čeka da uđe u pregovarački proces, opterećena otežavajućim okolnostima, sa kojima se druge zemlje koje su Uniji pristupile nisu imale. Ona je izrazila zadovoljstvo što su u poslednjih 10 meseci otvorena četiri pregovaračka poglavlja, posebno izrazivši zadovoljstvo otvaranjem poglavlja 23 i 24, koja su važna za uređenje našeg društva. Govoreći o ulozi Narodne skupštine i Odbora za evropske integracije u pregovaračkom procesu, Tepić je navela da Narodna skupština očekuje pregovaračke pozicije za još osam poglavlja, koja bi mogla biti otvorena do kraja godine.

„Podaci Delegacije EU govore da je stepen iskorišćenosti IPA fondova u Srbiji dostizao čak i 98 odsto. Važno nam je da nastavimo ovakav pozitivan trend, posebno u projektima regionalne i prekogranične saradnje“, poručila je Tepić.

Govoreći o statističkim podacima i broju realizovanih projekata, predsednica Odbora za evropske integracije podsetila je na ulogu Berlinskog procesa, koji je između ostalog podstakao region Zapadnog Balkana i na korišćenje predpristupnih fondova.

„Srbija je zainteresovana za programe višekorisničke IPE, instrument podrške zajedničkim ciljevima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Imajući u vidu značaj regiona Zapadnog Balkana, pozivamo na posvećivanje veće pažnje saradnji, bez čega ne možemo ići dalje, a što mi parlamentarci dobro znamo. Pozivam sve da iskoristimo ovu Konferenciju za uspostavljanje bilateralnih odnosa, što može biti i jedan od zaključaka Konferencije“, zaključila je Tepić.


Po završetku rada, kopredsedavajuća Konferenciji Marinika Tepić, predsednica Odbora za evropske integracije, iznela je predloge zaključaka koji će biti dostavljeni svim učesnicima: IPA fondovi su prioritet EU, a sredstva za budžetski period 2014.-2020.godina su uvećana; treba raditi na povećanju administrativnih kapaciteta na svim nivoima za absorpciju sredstava; u regionu Zapadnog Balkana potrebno je realizovati projekte iz oblasti infrastrukture i energetike; potrebno je podržati regionalne inicijative i regionalne projekte.

Zaključujući Konferenciju, Tepić je istakla da se može reći da je postignut konsenzus po pitanju intenziviranja interparlamentаrne saradnje, kako na bilateralnom novu, tako i šire, kako bi parlamentarci poslali jasnu poruku budućim korisnicima fondova. Ona je ponovila poziv svim učenicima da postignu saradnju, po uzoru na odbore za evropske integracije parlamenata Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su već dogovorili interparlamentarni sastanak.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije