Funkcionisanje demokratskih institucija

Iako nova Metodologija predviđa kao poseban segment praćenje funkcionisanja demokratskih institucija, Srbija i Crna Gora neće morati da izrađuju nove dokumente u tu svrhu. Evropska unija će napredak u razvoju funkcionisanja demokratskih institucija pratiti preko revidiranih već postojećih akcionih planova u poglavljima 23 i 24. Severna Makedonija i Albanija će izrađivati posebne planove za potrebe praćenja ispunjavanja ovog elementa Klastera 1.


 

Najnovije vesti