Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Zaštita ekonomskih interesa potrošača, informisanje i edukacija potrošača, kao i efikasna zaštita njihovih interesa čine osnov politike zaštite potrošača u Evropskoj uniji. Ovo je područje javnog interesa i u funkciji je osiguranja kvaliteta života svih građana. Evropska Strategija politike zaštite potroša 2007-2013, utvrđuje zdravstvene i bezbednosne stan- darde za pojedine proizvode, reguliše zaštitu od protivzakonite trgovine, uspostavlja plan informisanja potrošača o njihovim pravima.


Zaštita zdravlja odnosi se na usklađivanje pristupa politici javnog zdravlja među državama članicama Evropske unije. Iako je na svakoj pojedinoj državi članici primarna odgovornost za zdravstvenu brigu, brojna pitanja javnog zdravstva zajednički su uređena. Zajednička politika ostvaruje se kroz unapređenje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, kroz borbu protiv zaraznih bolesti, retkih bolesti i raka, sprečavanje zavisnosti i nezgoda, kao i bolesti povezanih sa zagađenjem okoline, a takođe i sposobnost brzog i usklađenog delovanja u slučajevima opasnosti po zdravlje.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize