Poglavlje 29 - Carinska unija

Od svog osnivanja 1. jula 1968. godine, Carinska unija predstavlja jedan od kamena temeljaca evropskih integracija i ključnu komponentu dobrog funkcionisanja unutrašnjeg evropskog tržišta. Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje 28 zemalja članica Evropske unije u kojem se ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica odvija bez carinskih formalnosti, odnosno bez carinskog nadzora nad robom, i bez naplate carinskih davanja. U pogledu trgovinskih odnosa s trećim zemljama, važi princip da sva roba koja ulazi na ovo područje podleže jedinstvenim pravilima kontrole i naplate propisanih carina. Propisane carine zasnivaju se na zajedničkoj carinskoj tarifi i zajedničkom i usklađenom carinskom zakonodavstvu za primenu te tarife, što određuje vanjsku politiku prema trećim državama.


Evropska unija utvrđuje visinu svojih uvoznih carina na osnovu međunarodnih sporazuma, uglavnom onih koji su zaključeni u okviru Saveta za carinsku saradnju i Svetske trgovinske organizacije. Sa određenim zemljama, kao na primer članicama Evropskog ekonomskog prostora (Islandom, Norveškom, Lihtenštajnom), EU ima sklopljene sporazume koji omogućavaju bescarinski pristup određenim proizvodima ili uvoz tih proizvoda po sniženoj ceni.

Nacionalne carinske službe država članica EU zadužene su za svakodnevno operativno sprovođenje carinske politike Evropske unije. One prikupljaju carinske takse, akcize i porez na dodatu vrednost na uvezene proizvode iz trećih zemalja, te brinu o poštovanju uvoznih kvota i drugih ograničenja. Carinske takse čine jedan od izvora prihoda budžeta EU, na način da države članice zadržavaju u svom budžetu 25% prihoda od naplate carinskih taksi, a ostalih 75% se uplaćuje u budžet EU. Države članice sprovode i odgovarajuće carinske kontrole na spoljnim granicama Unije u svrhu suzbijanja svih oblika krijumčarenja, organizovanog kriminala, terorizma, pranja novca, kao i zaštite prava intelektualne svojine, osiguravanja zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača i očuvanja životne sredine.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize