Narodna Skupština Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije razmatra izveštaj Vlade o toku pregovora o pristupanju, koji se podnosi Narodnoj skupštini dva puta godišnje, odnosno po završetku šestomesečnog ciklusa predsedavanja Savetu EU.

Narodna skupština je definisala svoj položaj u procesu pregovora o pristupanju Rezolucijom o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU. Rezolucijom je predviđeno da šef Pregovaračkog tima podnosi izveštaje Odboru za evropske integracije najmanje jednom u tri meseca. Vlada je obavezna da Odboru za evropske integracije dostavlja izveštaje o rezultatima bilateralnog skrininga za svako pregovaračko poglavlje.

Posebnom odlukom je regulisana uloga Narodne skupštine u postupku razmatranja nacrta pregovaračke pozicije u pristupnim pregovorima (Odluka Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji). Odbori Narodne skupštine, u čijem delokrugu se nalaze oblasti obuhvaćene pregovaračkom pozicijom, i Odbor za evropske integracije razmatraju nacrt pregovaračke pozicije. Nakon razmatranja pregovaračke pozicije, Odbor za evropske integracije daje mišljenje i/ili donosi preporuke o nacrtu pregovaračke pozicije, o čemu obaveštava Vladu, predsednika Narodne skupštine i predsednika nadležnog odbora. Pre razmatranja nacrta pregovaračke pozicije, Odbor za evropske integracije obavezno razmatra predloge, priloge i preporuke predstavnika civilnog društva.

Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije ustanovljen je izmenama Poslovnika Narodne skupštine od 30. maja 2003. godine. Nadležnost Odbora za evropske integracije propisana je u članu 64. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor za evropske integracije:

  • razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima EU i Saveta Evrope, i o tome izveštava Narodnu skupštinu.
  • pored toga Odbor razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine, predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama.
  • Odbor takođe razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama EU.
  • ovim članom se takođe predviđa da Odbor daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenja vremena za raspravu, odnosno o skraćenom postupku, o kome, kako je predviđeno članom 93. Poslovnika NSRS, odlučuje Narodna skupština.

Odbor za evropske integracije održao je 1. jula 2016. godine Prvu sednicu, koju je sazvala predsednica Narodne skupštine, na osnovu člana 25. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine. Članovi Odbora su za predsednika Odbora izabrali Mariniku Tepić, iz Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine-Zelena stranka, a za zamenika predsednika Odbora Elviru Kovač, iz Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara-Partija za demokratsko delovanje. Odbor ima 17 članova i 17 zamenika:

 

BAČEVAC dr MUAMER (član)
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
BAUER dr IVAN (zamenik člana) 
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

ČANAK NENAD (predsednik
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija – Liga socijaldemokrata Vojvodine – SDA Sandžaka
LAZIĆ NADA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija – Liga socijaldemokrata Vojvodine – SDA Sandžaka

ČOMIĆ GORDANA (član)
Poslanička grupa Demokratska stranka
VIDENOVIĆ MAJA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Demokratska stranka

ĐOKIĆ ZVONIMIR (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
TORBICA BOJAN (zamenik člana) 
Poslanička grupa Pokret socijalista – Narodna seljačka stranka – Ujedinjena seljačka stranka

GRUJIĆ MLADEN (član)
Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
FILIPOVSKI DUBRAVKA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

JOJIĆ PETAR (član)
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
DAMJANOVIĆ MILjAN (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

KOVAČ ELVIRA (zamenik predsednika
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – Partija za demokratsko delovanje 
PASTOR BALINT (zamenik člana) 
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – Partija za demokratsko delovanje

MARKOVIĆ VESNA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
TOMAŠEVIĆ DAMNJANOVIĆ TANJA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

MIĆIN ŽARKO (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
JANjUŠEVIĆ KRSTO (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

PANTIĆ PILJA BILjANA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
PEŠIĆ OLIVERA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

RADENKOVIĆ mr DEJAN (član)
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije 

STEVANOVIĆ ALEKSANDAR (član)
Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
ĐURIĆ VLADIMIR (zamenik člana) 
Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

STOJKOVIĆ DUŠICA (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
KARADžIĆ ANA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Pokret socijalista – Narodna seljačka stranka – Ujedinjena seljačka stranka

STOŠIĆ HADžI MILORAD (član)
Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
ČOLAKOVIĆ MOMO (zamenik člana) 
Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

ŠORMAZ DRAGAN (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
VELjKOVIĆ DRAGAN (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

VUČKOVIĆ NATAŠA (član)
Poslanička grupa Demokratska stranka
JERKOV mr ALEKSANDRA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Demokratska stranka

VUJADINOVIĆ MILIMIR (član)
Poslanička grupa Srpska napredna stranka 
JOVANOVIĆ VERA (zamenik člana) 
Poslanička grupa Srpska napredna stranka

 

Najnovije vesti