Stalna misija Republike Srbije pri EU

Stalna misija Republike Srbije pri EU, kao sastavni deo Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, predstavlja osnovni kanal za komunikaciju Srbije sa organima EU i važan kanal komunikacije sa državama članicama EU.

Najnovije vesti