Prelazni periodi i izuzeća

U okviru pregovora o pristupanju EU određene oblasti će biti od posebnog značaja uzimajući u obzir obim i zakonodavstvo EU, kao i specifičnosti domaćeg zakonodavstva. Tokom pregovora biće zatraženi prelazni rokovi ili izuzeća od primene za one oblasti u kojima, u trenutku pristupanja EU, neće postojati dovoljan nivo pripremljenosti za njihovo potpuno usklađivanje i primenu. Navedeni prelazni rokovi ili izuzeća od primene će biti ograničeni u pogledu trajanja i obima i biće praćeni planom sa precizno definisanim koracima do njihove pune primene, kao i predviđenim sredstvima neophodnim za dostizanje  pune primene pravnih tekovina EU. Prelazni periodi se najčešće traže u onim oblastima za koja su neophodna značajna infrastrukturna prilagođavanja (samim tim neophodno je vreme i finansijska sredstva).

Prelazni periodi - dodatno vreme za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u određenom području i nakon pristupanja EU. Moraju biti vremenski i sadržajno ograničeni i ne smeju narušavati slobodno tržište ili uticati na delovanje unutrašnjeg tržišta Unije. Prelazni periodi za primenu pravnih tekovina mogu biti dogovoreni i u interesu EU (npr. prelazni periodi za slobodno kretanje radnika državljana nove članice u periodu od nekoliko godina nakon stupanja u članstvo).

Izuzeća (derogacije) - trajno ostupanje od primene pravne tekovine EU na određenom području. Izuzeća traži država kandidat u pogledu primene određenog propisa EU ili pojedinog dela propisa - odobravaju se samo u izuzetnim slučajevima.

Najnovije vesti