Poziv na potpisivanje Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU
Arhiva: U fokusu

Poziv na potpisivanje Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU

15.05.2014.

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) vas poziva da se priključite inicijativi „Progovori o pregovorima“, koja ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, podržavanjem i potpisivanjem Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU.

Deklaracija je nastala kao rezultat rada predstavnika 20 organizacija civilnog društva, profesionalnih i strukovnih udruženja sa teritorije Republike Srbije, predstavlja i predstavljaće zajedničko vlasništvo svih njenih potpisnica.

Deklaracija o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU ne obavezuje strane potpisnice da deluju unutar utvrđenog okvira već podstiče civilno društvo da zajednički zastupa poštovanje osnovnih principa demokratije i vladavine prava.

Deklaracija predstavlja osnovu za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u okviru civilnog društva u Srbiji u skladu sa istaknutim principima i vrednostima.

Da podržite Deklaraciju dovoljno je da pošaljete mejl na eupregovori@bos.rs u kome izražavate vašu spremnost da pristupite Deklaraciji, uz navođenje punog imena Vaše organizacije/koalicije/mreže.

Tekst Deklaracije na srpskom jeziku možete preuzeti u ovde.
Tekst Deklaracije na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Spisak organizacija/institucija/koalicija/mreža potpisnica Deklaracije možete pogledati ovde.