Godišnji izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija - odloženo objavljivanje
Arhiva: U fokusu

Godišnji izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija - odloženo objavljivanje

09.10.2015.

Paket godišnjih izveštaja Evropske komisije o napretku država kandidata u procesu evropskih integracija, koji je trebalo da bude objavljen 14. oktobra, biće u Briselu predstavljen nedelju dana kasnije, zbog toga što će 14. oktobra biti održan samit EU posvećen prevashodno migrantskoj krizi.

EK svake godine objavljuje izveštaj o napretku u oktobru mesecu i dostavlja ga Savetu EU i Evropskom parlamentu, te datoj državi kandidatu / potencijalnom kandidatu. Izveštaj obuhvata period od oktobra prethodne godine do septembra meseca tekuće godine.

Kako je ranije objavio Centar za evropske politike (CEP), Evropska komisija je pripremila novu metodologiju izrade izveštaja o napretku država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, kao glavnog putokaza zemljama kandidatima ka sprovođenju neophodnih mera i time napretku ka članstvu. Iako detalji i zvanična saopštenja nisu objavljeni, poznato je da će najveću novinu predstavljati uvođenje mehanizma uz pomoć kojeg će stanja u pojedinačnim oblastima od države do države biti međusobno uporediva. Na taj način, Komisija želi da podstakne „zdravu konkurenciju“ među državama kandidatima, koja bi bila okidač za njihovu veću posvećenost u sprovođenju neophodnih reformi.

________________________________________________________________________________________

Izveštaj o napretku (eng. Progress Report) jeste dokument kojim EK pruža informacije o napretku koji je određena država kandidat / potencijalni kandidat za članstvo postigla u ispunjavanju uslova i ciljeva koje je postavila EU, kao i sažetak operativnih mera koje je potrebno preduzeti na osnovu utvrđenih planova delovanja.

Izveštaj je uobičajeno strukturiran prema kriterijumima iz Kopenhagena (1993), pri čemu se posebna pažnja posvećuje ocenjivanju napretka države kandidata / potencijalnog kandidata za članstvo u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Napredak države meri se na osnovu donesenih odluka, usvojenih zakona i sprovedenih mera. Ovakav pristup osigurava jednak tretman u svim izveštajima i omogućava objektivnu procenu. Izveštaj o napretku temelji se na dostavljenim podacima date države kandidata / potencijalnog kandidata, država članica EU, izveštaja EP, te podataka koje dostavljaju međunarodne organizacije i organizacije civilnog društva.