Štefan File: Napredak Crne Gore za pohvalu
Arhiva: Važno je

Štefan File: Napredak Crne Gore za pohvalu

08.10.2014.

Na Zapadnom Balkanu Crna Gora zauzima vodeće mjesto u procesu pristupanja EU. Otkako sam 2010. godine dobio zaduženje za portfolio proširenja EU, imam privilegiju da pratim Crnu Goru na njenom putu u EU. Ostvareni napredak je za pohvalu: status kandidata 2010. godine, pokrenuti pregovori dvije godine kasnije, a sada čak dvanaest otvorenih pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva već privremeno zatvorena. Ne sumnjam da će ovo ući u modernu istoriju ove zemlje kao jedan od njenih glavnih odlučujućih perioda.

U mnogim aspektima Crna Gora prednjači u regionu. Vi ste prva zemlja koja je počela da primjenjuje naš novi pristup pregovorima o vladavini prava, koji sada počinju rano u procesu pristupanja. Pregovori sa Crnom Gorom u ovoj ključnoj oblasti počeli su u decembru 2013. godine, na osnovu ambicioznih i sveobuhvatnih akcionih planova koje je usvojila Vlada.

Usvajanje akcionih planova predstavljalo je prekretnicu, ali ono što je sada najvažnije jeste njihovo sprovođenje. Već nakon jedne godine, postoje pozitivni rezultati na koje možete biti ponosni. Reforma pravosuđa napreduje stabilnim tempom i već je dovela do poboljšanja efikasnosti. Crna Gora je takođe usvojila značajne ustavne reforme 2013. godine i one se sada primjenjuju u praksi.

Ključni izazov je da se građanima obezbijedi da osjete konkretna dejstva ovih promjena. Građani zaslužuju mogućnost da se oslone na brzo, efikasno i nepristrasno pravosuđe. Oni zaslužuju da žive, rade i posluju u okruženju bez korupcije. Oni zaslužuju društvo gdje su prava ugroženih zaštićena, gdje se sloboda medija poštuje i gdje se sve optužbe, npr. u vezi sa korupcijom, ili napadi na medije i novinare, temeljno istražuju.

Kako bi se nastavila borba protiv korupcije, zakonodavni okvir se mora dodatno ojačati. Međutim, čak ni to samo po sebi neće biti dovoljno. Crna Gora mora da osigura da se slučajevi korupcije, uključujući slučajeve na visokom nivou, temeljno istražuju i da se počinioci krivično gone, kad je to prikladno/svrsishodno. Stepen u kojem će borba protiv korupcije i druge reforme u vezi sa vladavinom prava proizvoditi rezultate, odrediće ukupan tempo pregovora o pristupanju. Ukoliko ne bi bilo ostvarivanja konkretnog napretka, pregovori bi morali da uspore, kako je dogovoreno u našem pregovaračkom okviru.

Ove reforme nijesu lake i zahtijevaju jaku političku posvećenost – možda čak, kako su neki rekli, i promjenu u mentalitetu. I to je upravo ono na šta se svodi proces integracija u EU: duboke i trajne promjene u zemlji, za dobrobit svojih građana i Evrope u cjelini.

U tim nastojanjima Crna Gora može da računa na solidarnost EU. Evropska komisija će i dalje pružati stručnu pomoć, smjernice i finansijsku podršku. U finansijskom smislu, Evropska komisija je za Crnu Goru izdvojila preko 270 miliona eura bespovratnih sredstava za period od 2014. do 2020. godine, kroz svoje IPA fondove. Dodatna sredstva će se obezbijediti iz više korisničkih i prekograničnih IPA projekata i bilateralnih programa pojedinačnih država članica EU.

Dakle, na Crnoj Gori je da iskoristi ove prilike na najbolji mogući način: za svoje građane i za Evropu.

Ovaj članak je objavljen povodom Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, 8. oktobra 2014. godine.

Izvor: Pobjeda