Crna Gora do sada otvorila 22 poglavlja
Arhiva: Važno je

Crna Gora do sada otvorila 22 poglavlja

22.12.2015.

Crna Gora je 21. decembra u Briselu otvorila još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom - 14 o transportu i 15 o energiji. Crna Gora je do sada ukupno otvorila 22 od 35 poglavlja na putu ka EU, a od toga je privremeno zatvorila dva. Za zatvaranje poglavlja 14 i 15 Crna Gora će morati da ispuni više merila, poput usklađivanja sa propisima EU o pravima putnika, uspostavljanja regulatornog tela za železnicu, stvaranja obaveznih rezervi nafte i usklađivanja u oblasti energetske efikasnosti.

Šef diplomatije Luksemburga Žan Aselborn je na konferenciji za novinare posle završetka međuvladine konferencije EU-Crna Gora pozdravio otvaranje još dva poglavlja i istakao da je Crna Gora zemlja koja je najviše napredovala u pregovorima u članstvu i da je pozitivan primer za ceo region.

Luksemburg, kao jedna od zemalja osnivača EU, snažno podržava odluku samita iz Soluna 2003. da sve države Zapadnog Balkana treba da postanu članice Unije i takvu podršku daje i Crnoj Gori, dodao je Aselborn čija zemlja predsedava EU u drugoj polovini 2015.

On je stavio do znanja da je odluka EU da u središte pregovora o članstvu za sve kandidate stavi poglavlja vladavine prave i temeljnih sloboda dala rezultate.

Vlasti Crne Gore su, naveo je lukšemburški ministar inostranih poslova, ojačale zakonski okvir i stvaraju se nove političke institucije za bitku protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Evropska unija", istakao je Aselborn, "ohrabruje vlasti Crne Gore da ulože dalje napore kako bi celokupni sistem vladavine prava iznedrio opipljive rezultate".

Iduće godine će u Crnoj Gori biti održani parlamentarni izbori i zato je od presudne važnosti da se upotpuni izborni zakon te zemlje, kazao je šef luksemburške diplomatije koji je sve političke stranke u Crnoj Gori pozvao da "preuzmu svoju odgovornost i pokrenu konstruktivan dijalog u parlamentu".

Šef diplomatije Luksemburga, predsedavajućeg EU, je takođe pozdravio pozitivnu ulogu Crne Gore u regionalnim odnosima i ukazao na to da su vlasti u Podgorici potpisale sporazume s Prištinom i Sarajevom o rešavanju graničnih pitanja.

"To je", naglasio je, "od životne važnosti za region koji je, rekao bih, i dalje na krhkim nogama".

Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je, na zajedničkoj konferenciji za novinare s Aselbornom, rekao da otvaranje dva nova poglavlja svedoči o napretku Crne Gore, istakavši i da je za ceo proces proširenja važno i to što su Srbija i Turska ovih dana otvorile takođe nova poglavlja.

Poglavlje 14 o transportu će, po rečima Lukšića, doneti boljitak građanima Crne Gore kad je reč o infrastrukturi i propisima koji će biti usaglašeni s evropskim, a prava putnika će biti bolje zaštićena.

Lukšić je podvukao da će pregovorima o poglavlju 15, koje se odnosi na energiju, Crna Gora uskladiti svoju politiku sa standardima i ciljevima Evropske unije vezanim za energetsku bezbednost i snabdevanje.

On je ukazao i na napore koje vlasti u Podgorici ulažu za sprovođenje akcionog plana za poglavlja vladavine prava i temeljnih sloboda, a istakao je i da napreduju napori za dopunu izbornog zakona.


Više merila za zatvaranje poglavlja 14 i 15

Crna Gora će, kako se navodi u saopštenju Saveta EU, morati da ispuni određena merila da bi mogla da zatvori poglavlja 14 i 15.

U poglavlju 14 Crna Gora će morati da se uskladi sa pravnom tekovinom EU u vezi sa naplatom putarina, propisima u vezi sa socijalnim standardima za zaposlene u drumskom saobraćaju, propisima o težini i dimenzijama teških teretnih i putničkih vozila, kao i propisima u vezi sa ulaskom u profesiju operatera drumskog saobraćaja i pristupom međunarodnom tržištu drumskog teretnog saobraćaja i tržištu autobuskog prevoza.

Crna Gora treba da uspostavi "kompetetno, nezavisno i efikasno" regulatorno telo za železnicu i telo nadležno za bezbednost u saobraćaju, kao i da obezbedi primenu standarda u oblasti bezbednosti i interoperabilnosti, pod čime se podrazumeva svojstvo organizacija, njihovih informacionih sistema i poslovnih procesa da sarađuju i deluju usklađeno.

Jedno od merila je potpuna usklađenost sa propisima o pravima putnika u svim vidovima saobraćaja, kao i u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem.

U poglavlju 14 Crna Gora treba da dovrši usklađivanje kada je reč o obaveznim rezervama nafte, da uspostavi upravu za naftne rezerve i da počne da pravi te rezerve u skladu sa svojim akcionim planom.

Crna Gora treba da se uskladi sa propisima EU kojim se uređuje unutrašnje energetsko tržište, uključujući razdvajanje delatnosti u energetskim preduzećima i postrojenjima u skladu sa modelima predviđenim akijem.

Od Crne Gore se traži i da se uskladi sa propisima u oblasti energetske efikasnosti.

EU je otvorila pregovore o članstvu Crne Gore u junu 2012.