Arhiva vesti

GREKO objavio 24 preporuke za sprečavanje korupcije na najvišem nivou, uključujući i Predsednika Republike

foto: Evropska unija

STRAZBUR – Telo Saveta Evrope, Grupa država za borbu protiv korupcije (GREKO) pripremilo je 24 nove preporuke državnim vlastima u Srbiji koje se tiču sprečavanja korupcije na najvišim državnim funkcijama u zemlji, uključujući i Predsednika Republike, ministre, pomoćnike ministara, državne sekretare, šefove kabineta i političke savetnike, uz dodatne mere za sprečavanje korupcije u policiji. GREKO očekuje da vlasti u Srbiji podnesu izveštaj o primeni preporuka do kraja septembra 2023.

Prema izveštaju GREKO-a, centralna uloga u sprečavanju korupcije na najvišem nivou trebalo bi da ima Agencija za sprečavanje korupcije, koja bi trebalo da izradi planove integriteta organa, uzvaja izveštaje o imovini javnih funkcionera, vrši obuke i savetodavnu ulogu.

U petom krugu evaluacije, da bi se sprečili rizici od sukoba interesa u Vladi, GREKO preporučuje da se provere integriteta sprovode kao deo procedure imenovanja funkcionera. Preporučuje se utvrđivanje pravila koja zahtevaju da se provere integriteta vrše pre imenovanja ministara, radi “utvrđivanja i upravljanja mogućim rizicima od sukoba interesa, pe nego što pristupe Vladi”.

Kako bi se izbegao sukob interesa, GREKO preporučuje i da šefovi kabineta i savetnici, uključujući i savetnike Predsednikar republike, prođu proveru integriteta kao deo njihovog angažovanja, kao i da imena i oblast nadležnosti svih savetnika u Vladi i kabinetu predsednika budu javno i lako dostupni.

“GREKO preporučuje da se za Vladu i administraciju predsednika usvoje i objave strateški dokumenti za sprečavanje korupcije među svim licima na najvišim izvršnim funkcijama na osnovu procena rizika, zatim jačanja uloge Agencije za sprečavanje korupcije objavljivanjem njenih preporuka i odgovora Vlade i administracije predsednika”, stoji u izveštaju GREKO-a, prenosi N1. 

U delu koji tiče policija, GREKO napominje da je pre svega potrebno doneti javnu strategiju za sprečavanje korupcije u policiji, koja bi bila zasnovana na identifikovanim rizičkim oblastima i uvrđenim jasnim ciljevima.

“Takođe, treba preduzeti mere za otvoreniju i transparentniju proceduru za imenovanje šefa policije i drugih viših rukovodilaca. Postojeći Kodeks policijske etike treba revidirati, kako bi obuhvatio sve relevantne teme integriteta i bio propraćen praktičnim primerima”, navodi GREKO.

Dodaje se da bi i zaštitne mere trebalo da obezbede dovoljno nezavisne i transparentne istrage policijskih pritužbi, uz dodatne napore da se podstakne uzbunjivanje.

Kada je u pitanju rad vlade, GREKO preporučuje da bi zakoni koji potiču iz Vlade sistematski trebalo da se dostavljaju na javne konsultacije, kao i da revidirani predlozi zakona koji se iznose pred Narodnom skupštinu budu propraćeni objašnjenjem u kojem se iznose koraci zakonodavnog postupka.

U izveštaju se podseća da je Srbija članica GREKO od 2003. i da je prošla četiri kruga evaluacije, sa fokusom na različite teme u vezi sa prečavanjem i borbom protiv korupcije. Ovaj peti krug evaluacije pokrenut je 1. januara 2017. godine.

„Korupcija je opšte percipirana kao rasprostranjena u Srbiji. Po indeksu percepcije korupcije Transparensi internešenela Srbija se nalazi na 38. mestu u 2020. što je najniža pozicija od 2012. godine“, ukazuje se u izveštaju.

Dodaje se i da je u zajedničkom prvom i drugom krugu evaluacije, 80 odsto preporuka na kraju u potpunosti sprovedeno (ostatak je delimično sproveden), dok je u trećem krugu evaluacije, 93 odsto preporuka u potpunosti sprovedeno (ostatak se delimično sprovodi).

Podseća se i da je opozicija je 2020. godine bojkotovala parlamentarne izbore u znak protesta protiv onoga što su oni tvrdili da je odsustvo jednakih uslova za kampanju, tvrdeći da stranka na vlasti koristi svoju poziciju i javne resurse da vodi svoju kampanju“.

„Kao rezultat toga, partija na vlasti je ubedljivo pobedila i zajedno sa svojim koalicionim partnerom osvojila 243 od 250 mesta. Ovo je navelo mnoge posmatrače da smatraju da su kontrole i ravnoteže zbog toga poremećene“, navodi GREKO, prenosi N1.  

Ova organizacija zaključuje da je do nedavne ustavne reforme, koja treba da se primeni, „utvrđeno da pravosuđe, uključujući i sudije i tužioce, nema dovoljno nezavisnosti od izvršne i zakonodavne vlasti, kao što je predstavljeno u izveštaju o četvrtom krugu evaluacije GREKO i naknadnim izveštajima o usklađenosti“.

Izvor: European Western Balkans