Arhiva vesti

Evropska unija usvojila još jedan paket sankcija Rusiji

Savet EU 21. jula je, kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu, usvojio nove mere sa ciljem pritezanja postojećih ekonomskih sankcija, unapređenja njihove primene i efikasnosti.

Sedmim paketom sankcija za koji se kaže da je paket "održavanja i usklađivanja" uvode se nove zabrane kupovine, uvoza ili transfera zlata, direktno ili indirektno, ako je poreklom iz Rusije ili se iz Rusije izvozi u EU ili u bilo koju treću zemlju kasnije. Zabrana se odnosi i na nakit.

Paketom se proširuje lista kontrolisanih proizvoda onima koji mogu da doprinese ruskom vojnom i tehnološkom jačanju ili razvoju njenog sektora odbrane i bezbednosti, čime se pojačava kontrola izvoza proizvoda dvostruke namene i napredne tehnologije.

Proširuje se i važeća zabrana pristupa lukama kako bi se izbeglo zaobilaženje sankcija i proširuje obim zabrane depozita kako bi uključio one od pravnih lica, entiteta ili tela osnovanih u trećim zemljama i u većinskom vlasništvu ruskih državljana ili lica sa boravištem u Rusiji.

EU je takođe usvojila niz pojašnjenja na postojeće mere, npr. u oblasti javnih nabavki, avijacije i pravosduja.

Kako bi se izbegle potencijalne posledice po bezbednost hrane i energije u svetu, EU je odlučila da proširi izuzeće od zabrane obavljanja transakcija sa određenim državnim entitetima u pogledu transakcija sa poljoprivrednim proizvodima ili transporta nafte u treće zemlje.

EU, kako se navodi, želi da izbegne sve mere koje bi mogle da vode do nesigurnosti snabdevanja hranom širom sveta.

Ističe se da nijedna mera usvojena danas ili ranije ne cilja na trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i đubrivo, između Rusije i trećih zemalja.

Takođe, mere EU ne sprečavaju treće zemlje i njihove državljane koji posluju van EU da kupuju farmaceutske i medicinske proizvode od Rusije.

Pored ekonomskih sankcija, Savet je odlučio da stavi još pojedinaca i entiteta na listu onih pod sankcijama, kao i da unapredi izveštavanje prebacujući teret prijavljivanja imovine na lica koja su pod sankcija, a u cilju  olakšavanja zamrzavanja njihove imovine u EU.

Savet je naveo i da EU čvrsto stoji uz Ukrajinu i da će nastaviti da pruža snažnu podršku ekonomskoj, vojnoj, socijalnoj i finansijskoj otpornosti te zemlje, kao i humanitarnu pomoć.

Takođe se osuđuju ruski napadi na civile i civilnu infrastrukturu i traži od Rusije da odmah i bezuslovno povuče trupe i vojnu opremu sa cele teritorije Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica.

Ističe se i da se mora poštovati međunarodno himanitarno pravo, kao i da Rusija, Belorusija i svi odgovorni za ratne i druge zločine moraju da odgovaraju za svoje postupke shodno međunarodnom pravu.

Nakon usvajanja novog paketa, relevantni pravni akti biće uskoro objavljeni u službenom listu EU, saopštio je Savet.

Izvor: Euractiv.rs