Komisija predlaže mere kako bi pomogla državama članicama da dostignu ciljani nivo recikliranja otpada

28. Sep 2018.
Komisija predlaže mere kako bi pomogla državama članicama da dostignu ciljani nivo recikliranja otpada

Upravljanje otpadom utiče na sve. Prema nedavnoj proceni Svetske banke u periodu između 2016. i 2050, na godišnjem nivou će se količina otpada povećati sa 2,01 na 3,40 milijardi tona. Iako upravljanje otpadom i recikliranje u Evropi napreduju, jedna stvar je jasna: status quo nije rešenje i neophodno je uložiti više napora.

Komisija je danas objavila najnoviji pregled primene pravila o upravljanju otpadom i recikliranju u Evropi. Uprkos stalnim naporima država članica, Komisija je utvrdila značajna odstupanja koja treba brzo otkloniti kako bi Evropljani zaista osetili ekološke i ekonomske prednosti cirkularne privrede.

Kada je u pitanju komunalni otpad, utvrđeno je da u 14 država članica (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Letonija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Španija) postoji šansa da se ne dostigne cilj od 50 odsto recikliranog otpada do 2020. Ove države moraju da ulože više napora kako bi njiihovi građani i ekonomije osetili prednosti cirkularne privrede. Komisija je zato predstavila plan akcije koji će osigurati poštovanje zakonodavstva EU u oblasti otpada. Korpus zakonodavstva u toj oblasti čini okosnicu evropske strategije prelaska na cirkularnu ekonomiju koju je predložila Junkerova Komisija i predstavlja priliku za rast, zapošljavanje i efikasnije korišćenja resursa.

Komesar za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo, Karmenu Vela, izjavio je: Zahvaljujući pravilima EU o otpadu koja su nedavno usvojili Evropski parlament i Savet ministara, Evropa može postati globalni lider savremenog upravljanja otpadom te da nastavi sa razvojem cirkularne privrede. Širom Evrope u ovoj oblast i dalje postoje razlike, ali napredak je neophodan i moguć ako relevantne vlasti na državnom i lokalnom nivou sprovedu mere koje su utvrđene u ovom izveštaju. Komisija je tu da im pomogne pružanjem tehničke pomoći, obezbeđivanjem sredstava iz strukturnih fondova i podrške pri razmeni najboljih praksi.”

Komisija će posetiti države članice za koje je utvrđeno da možda neće dostići ciljeve recikliranja komunalnog otpada previđene za 2020, kako bi sa državnim, regionalnim i lokalnim vlastima razgovarala o prilikama i izazovima.

 

Izvor: Delegacija Evropske unije u republici Srbiji