Kontakt

Beogradske otvorene škole (BOŠ)
Masarikova 5/16,
11000 Beograd, Srbija

T +381 11 30 61 372
F +381 11 36 13 112
E eupregovori@bos.rs
W eupregovori.bos.rs

F facebook.com/bos.cei
T twitter.com/CEI_BOS

 

Glavna urednica portala do marta 2017. godine: Danijela Božović