Poglavlje 13 - Ribarstvo


Ribarstvo je istorijski i tradicionalno dugo prisutno na prostoru zemalja EU i važno je za razvoj i privredu mnogih malih sredina. Temelj za upravljanje ribarstvom u EU postavljen je Zajedničkom ribarskom politikom. Zajednička ribarska politika izvorno je bila deo Zajedničke poljoprivredne politike, a izdvajanje u zasebnu politiku doprineo je ulazak u EU zemalja sa znatnim ribarskim flotama i morskim resursima, kao i potreba rešavanja novih specifičnih problema, poput očuvanja resursa ribe.


Zajednička ribarska politika Evropske unije obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta proizvodima ribarstva, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Cilj joj je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. Pritom, uzima u obzir rastuću potrebu tržišta za zdravim proizvodima iz mora.

Pravna osnova za Zajedničku ribarsku politiku temelji se na Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije. Unija će definisati i sprovoditi zajedničke poljoprivredne i ribarske politike. Unutrašnje tržište će se proširiti na poljoprivredu, ribarstvo i trgovinu poljoprivrednim proizvodima. “Poljoprivredni proizvodi” podrazumevaju proizvode biljnog porekla, stočarstva i ribarstva, kao i proizvode prve faze obrade koji se direktno odnose na te proizvode. Spominjanje zajedničke poljoprivredne politike ili poljoprivrede, a upotreba izraza ‘poljoprivrednih’, će se, takođe, shvatiti da se odnosi na ribarstvo, uzimajući u obzir specifičnosti ovog sektora. 

Ciljevi zajedničke ribarske/poljoprivredne politike su:
• povećanje produktivnosti promovisanjem tehničkog napretka i osiguravanjem racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje i optimalno iskorišćavanje proizvodnih faktora, posebno radne snage; 
• obezbeđivanje pristojnog životnog standarda poljoprivredne zajednice, posebno kroz povećanje zarada zaposlenih koji se bave poljoprivredom; 
• stabilizacija tržišta; 
• obezbeđivanje efikasnijeg snadbevanja; 
• obezbeđivanje zaliha za potrošače po pristupačnijim cenama.

Tok pregovora u poglavlju
Pregovaračka grupa
Dokumenta
Vesti/Članci/Analize