Proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

Pregovori o pristupanju Republike Srbije sa Evropskom unijom formalno su otvoreni Međuvladinom konferencijom 21. januara 2014. godine u Briselu.

Proces analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining) započeo je 25. septembra 2013. kada je u Briselu održan skrining za Poglavlje 23 posvećeno Pravosuđu i osnovnim pravima, a 24. marta 2015. godine održavanjem bilateralnog skrininga za Poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama završen je celokupan proces skrininga.

Do sada je ukupno otvoreno osam poglavlja (Poglavlje 5 - Javne nabavke, Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava, Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, Poglavlje 32 - Finansijski nadzor i Poglavlje 35 - Ostalo), a Poglavlje 25 (Nauka i istraživanje) i Poglavlje 26 (Kultura i obrazovanje) privremeno su i zatvorena.

Za 8 poglavlja data su merila za otvaranje i u toku je izrada akcionih planova: Poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe), Poglavlje 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), Poglavlje 8 (Politika konkurencije), Poglavlje 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), Poglavlje 15 (Energetika), Poglavlje 16 (Oporezivanje), Poglavlje 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata).

Za 15 poglavlja nema merila za otvaranje poglavlja i u toku je izrada pregovaračkih pozicija: Poglavlje 2 (Sloboda kretanja radnika), Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala), Poglavlje 6 (Pravo privrednih društava), Poglavlje 7 (Pravo intelektualne svojine), Poglavlje 9 (Finansisjke usluge), Poglavlje 13 (Ribarstvo), Poglavlje 14 (Transportna politika), Poglavlje 17 (Ekonomska i monetarna politika), Poglavlje 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) Poglavlje 21 (Trans-evropske mreže), Poglavlje 27 (Zivotna sredina i klimatske promene), Poglavlje 28 (Zaštita zdravlja i prava potrošača), Poglavlje 29 (Carinska unija), POglavlje 30 (Spoljni ekonomski odnosi) i Poglavlje 33 (Finansisjka i budžetska pitanja).

U toku je rasprava o izveštajima o skriningu za 4 poglavlja: Poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji), Poglavlje 12 (Bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarna politika), Poglavlje 18 (Statistika), i Poglavlje 31 (Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika).

Napredak u pregovorima po poglavljima

Br. 
Naziv poglavlja  Eksplanatorni skrining  Bilateralni skrining  Poglavlje otvoreno Poglavlje zatvoreno
1. Slobodno kretanje robe 17-20.06.2014. 9-12.09.2014.
   
2. Slobodno kretanje radnika 
23.01.2014. 
25.03.2014.
   
3.
Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga 
30-31.01.2014.
12-13.03.2014.
   
4. Slobodno kretanje kapitala 13.10.2014. 15.12.2014.
   
5. Javne nabavke
21.03.2014.
13.05.2014.
13.12.2016.  
6. Pravo privrednih društava 11.12.2014. 5.02.2015.
   
7. Pravo intelektualne svojine 24-25.09.2014. 12-13.11.2014.
   
8. 
Politika konkurencije
31.03-2.04.2014.
4-5.11.2014.
   
9. Finansijske usluge 21-22.01.2015. 17.03.2015.
   
10.
Informaciono društvo i mediji
22-23.05.2014.
10-11.07.2014.
   
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj
18-20.03.2014.
14-16.09.2014.
   
12.
Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
3- 7.02.2014.
20-24.10.2014.
   
13. Ribarstvo 30.09.2014. 14.11.2014.    
14. Transportna politika 16-19.12.2014. 24-26.2.2015.    
15. 
Energetika
29-30.04.2014.
11-12.06.2014.
   
16. Porezi 14-15.10.2014. 5-6.03.2015.
   
17. Ekonomska i monetarna politika 2-3.12.2014. 12.03.2015.
   
18.
Statistika
20-21.05.2014.
25-26.11.2014.
   
19.
Socijalna politika i zapošljavanje
10-12.02.2014.
24-26.06.2014.
   
20.
Preduzetništvo i industrijska politika
2-3.04.2014.
1.07.2014.  27.02.2017.  
21.
Transevropska mreža
29-30.04.2014.
16-19.12.2014.    
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 1-2.10.2014. 28-29.01.2015.
   
23.
Pravosuđe i osnovna prava
25-26.09.2013.
9-10.12.2013.
18.07.2016  
24.
Pravda, sloboda i bezbednost
2-4.10.2013.
11-13.12.2013.
18.07.2016.  
25. Nauka i istraživanje 6.10.2014. 1.12.2014. 13.12.2016. 13.12.2016.
26. 
Obrazovanje i kultura
20.02.2014.
4.04.2014.
 27.02.2017.  27.02.2017.
27. Životna sredina i klimatske promene
15-19.09.2014. 17-21.11.2014.
   
28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja 4-5.12.2014. 3-4.02.2015.
   
29.
Carinska unija
26-27.03.2014.
3-4.06.2014.
   
30. Spoljni odnosi 2.07.2014. 9.10.2014.    
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika 15.07.2014. 10.10.2014.    
32.
Finansijski nadzor
17.10.2013.
26.11.2013.
14.12.2015.  
33. Finansijske i budžetske odredbe 27.01.2015. 24.03.2015.
   
35. 
Ostala pitanja
22.01.2014. 22.01.2014. 14.12.2015.