Proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

Pregovori o pristupanju Republike Srbije sa Evropskom unijom formalno su otvoreni Međuvladinom konferencijom 21. januara 2014. godine u Briselu.

Proces analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining) započeo je 25. septembra 2013. kada je u Briselu održan skrining za Poglavlje 23 posvećeno Pravosuđu i osnovnim pravima, a 24. marta 2015. godine održavanjem bilateralnog skrininga za Poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama završen je celokupan proces skrininga.

Skrining je proces analitičkog pregleda i ocene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidata s pravnim tekovinama Evropske unije i sprovodi se posebno za svako od 35 pregovaračkih poglavlja u dve faze.  

 

Pregled održanih skrininga po poglavljima

Br. 
Naziv poglavlja  Eksplanatorni skrining  Bilateralni skrining 
1. Slobodno kretanje robe 17 - 20.06.2014. 9 - 12.09.2014.
2. Slobodno kretanje radnika 
23.01.2014. 
25.03.2014.
3.
Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga 
30 - 31.01.2014.
12 - 13.03.2014.
4. Slobodno kretanje kapitala 13.10.2014. 15.12.2014.
5. Javne nabavke
21.03.2014.
13.05.2014.
6. Pravo privrednih društava 11.12.2014. 5.02.2015.
7. Pravo intelektualne svojine 24 - 25.09.2014. 12 - 13.11.2014.
8. 
Politika konkurencije
31.03 - 2.04.2014.
4 - 5.11.2014.
9. Finansijske usluge 21 - 22.01.2015. 17.03.2015.
10.
Informaciono društvo i mediji
22 - 23.05.2014.
10 - 11.07.2014.
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj
18 - 20.03.2014.
14 - 16.09.2014.
12.
Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
3 - 7.02.2014.
20 - 24.10.2014.
13. Ribarstvo 30.09.2014. 14.11.2014.
14. Transportna politika 16 - 19.12.2014. 24 - 26.2.2015.
15. 
Energetika
29 - 30.04.2014.
11 - 12.06.2014.
16. Porezi 14 - 15.10.2014. 5 - 6.03.2015.
17. Ekonomska i monetarna politika 2 - 3.12.2014. 12.03.2015.
18.
Statistika
20 - 21.05.2014.
25 - 26.11.2014.
19.
Socijalna politika i zapošljavanje
10 - 12.02.2014.
24 - 26.06.2014.
20.
Preduzetništvo i industrijska politika
2 - 3.04.2014.
1.07.2014.
21.
Transevropska mreža
29 - 30.04.2014.
16 - 19.12.2014.
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 1 - 2.10.2014. 28 - 29.01.2015.
23.
Pravosuđe i osnovna prava
25 - 26.09.2013.
9 - 10.12.2013.
24.
Pravda, sloboda i bezbednost
2 - 4.10.2013.
11 - 13.12.2013.
25. Nauka i istraživanje 6.10. 2014. 1.12.2014.
26. 
Obrazovanje i kultura
20.02.2014.
4.04.2014.
27. Životna sredina3536 15 - 19.09.2014. 17 - 21.11.2014.
28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja 4 - 5.12.2014. 3 - 4.02.2015.
29.
Carinska unija
26 - 27.03.2014.
3 - 4.06.2014.
30. Spoljni odnosi 2.07.2014. 9.10.2014.
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika 15.07.2014. 10.10.2014.
32.
Finansijski nadzor
17.10.2013.
26.11.2013.
33. Finansijske i budžetske odredbe 27.01.2015. 24.03.2015.
35. 
Ostala pitanja
22.01.2014.  22.01.2014.