Država kandidat ispunjava merila za zatvaranje poglavlja


Pregovori o pojedinim poglavljima se otvaraju i privremeno zatvaraju u okviru sastanaka međuvladine konferencije. Ukoliko su dogovorena merila za zatvaranje poglavlja, zemlja kandidat nastavlja rad na njihovom ispunjenju i Komisiju redovno izveštava o napretku u ispunjavanju tih odrednica.


Kada Komisija konstatuje da su merila za zatvaranje ispunjena, poglavlje može biti zvanično zatvoreno na Međuvladinoj konferenciji i to onda kada su vlade svih država članica zadovoljne napretkom države kandidata u oblasti koju pokriva dato poglavlje. Inače, sva poglavlja se smatraju privremeno zatvorenim sve dok pregovori o pristupanju ne budu zaključeni, što znači da "ništa nije dogovoreno, dok sve nije dogovoreno".

Najnovije vesti