Evropska komisija izrađuje Nacrt zajedničke pozicije EU


EK priprema nacrt zajedničke pozicije Evropske unije (eng. Draft European Union Common Position) i podnosi ga Savetu na usvajanje. Nacrtom Zajedničke pozicije EU, Evropska komisija može:

  1. konstatovati da država kandidat u tom poglavlju dostigla je dovoljan nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, te dalji pregovori o tom poglavlju nisu potrebni; u tom slučaju, poglavlje se privremeno zatvara;
  2. konstatovati da nivo usklađenosti nije na nivou koji omogućava privremeno zatvaranje poglavlja, te određuje uslove, tj. merila za zatvaranje poglavlja (eng. Closing Benchmarks) koje država kandidat mora da ispuni kako bi došlo do zatvaranja poglavlja;
  3. uvesti i prelazna merila (eng. Interim Benchmarks) za posebno osetljiva Poglavlja 23 i 24 kako bi se jasnije mogao pratiti napredak u ostvarivanju reformi i procesa usklađivanja zakonodavstva u ovim bitnim oblastima, i tek nakon njihovog ispunjenja definišu se merila za zatvaranje poglavlja.

Savet EU usvaja zajedničku poziciju EU (eng. European Union Common Position) kao odgovor na poziciju države kandidata. Ukoliko je država kandidat ostvarila dovoljan stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama u određenom poglavlju, konstatuje se da dalji pregovori u ovom poglavlju nisu potrebni i ono se privremeno zatvara. Ukoliko je ocenjeno da su potrebni dodatni koraci ka usklađivanju nacionalnog pravnog okvira sa evropskim, definišu se merila za zatvaranje poglavlja, koje je država kandidat potrebno da ispuni kako bi se privremeno zatvorili pregovori u datom poglavlju.

Najnovije vesti