Stupanje na snagu Ugovora o pristupanju

 

Nakon što je potpisan, ugovor o pristupanju ulazi u period ratifikacije u državama članicama EU i potrebno je da bude odobren i u Evropskom parlamentu. Do momenta stupanja na snagu ugovora o pristupanju, po okončanju postupka ratifikacije, država u svojstvu posmatrača učestvuje u radu organa EU kako bi mogla pažljivo da prati proces usvajanja odluka na nivou EU. Osim toga, država treba da nastavi da sprovodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sve do stupanja na snagu ugovora o pristupanju i datuma stupanja u punopravno članstvo.

Država postaje punopravna članica EU na dan koji je definisan u prelaznim i završnim odredbama ugovora o pristupanju EU, pod uslovom da je na vreme završen proces ratifikacije u parlamentima svih država članica.

Najnovije vesti