Savet usvojio uredbu za bolju kontrolu kretanja gotovine u EU

04. Oct 2018.
Savet usvojio uredbu za bolju kontrolu kretanja gotovine u EU

Savet EU usvojio je novu uredbu sa ciljem unapređenja kontrole gotovine koja se unosi ili iznosi iz EU. Nova regulativa, kako je objavio Savet, obezbeduje neophodan alat za efikasnije otkrivanje i eliminisanje finansiranja terorizma, pranja novca, izbegavanja poreza i drugih kriminalnih aktivnosti.

Austrijski ministar finansija Hartvig Leger (Hartwig Löger) istakao je da će nova uredba unaprediti postojeći sistem kontrole gotovine koja ulazi ili izlazi iz EU.

"To znači da će se novosti na planu međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje je razvila Operativna grupa za finansijske akcije (FATF) reflektovati na zakonodavstvo EU", rekao je Leger.

Konkretno se novim propisom proširuje definicija gotovine tako da se ne odnosi samo na novčanice već i na druge instrumente ili visoko likvidnu robu, poput čekova, putničkih čekova, pripejd kartica i zlata.

Takođe se obuhvat definicije proširuje i na gotovinu koja se šalje poštom, pošljkom robe ili preko kurura, naveo je Savet.

Novom uredbom se proširuje obaveza svakog građanina koji ulazi u ili izlazi iz EU sa 10.000 evra ili više u gotovini da to prijavi carini. Deklaracija će biti potrebna bez obzira na to da li putnik lično nosi novac ili u prtljagu ili u prevoznom sredstvu. Na zahtev vlasti, ta dekaracija mora da bude na raspolaganju radi provere.

Ukoliko se gotovina šalje na drugi način, vlasti će moći da traže od pošiljaoca ili primaoca da pokažu deklaraciju. Vlasti će moći da kontrolišu svaku pošiljku, paket ili prevozno sredstvo koje možda sadrži gotovinu "bez pratnje".

Istovremeno će članice razmenjivati informacije u slučajevima kada postoje indicije da je gotovina povezana sa kriminalnim aktivnostima koje mogu negativno da utiču na finansijske interese EU. Te informacije će se dostavljati i Evropskoj komisiji.

Novi propis neće sprečavati članice da sprovode dodatne kontrole kretanja gotovine unutar EU u skladu sa nacionalnim zakonima, pod uslovom da su te kontrole u skladu sa osnovnim slobodama EU.

Usvojenu regulativu sada treba da potpišu Savet i Evropski parlament. Zatim će biti objavljena u službenom glasniku EU i stupiće na snagu 20. dana od objavljivanja.

Važeći propisi o tokovima gotovine u i iz EU primenjuju se od sredine 2007.

 

Izvor: EurActiv.rs