Arhiva vesti

Predstavljeni rezultati programa teritorijalne saradnje Srbije sa zemljama EU i regiona (Interreg)

foto: Evropska unija

BEOGRAD – Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević predstavila je danas rezultate programa teritorijalne saradnje Srbije sa zemljama EU i regiona (Interreg) i istakla da je u periodu od 2004. do 2020. godine EU za te programe izdvojila oko 400 miliona evra. Kako je navela, finansirano je više od 1600 projekata na teritoriji Srbije u kojima je učestvovalo preko 1000 partnera, a programima i rezultatima je obuhvaćeno oko 100.000 ljudi.

Na Osmoj nacionalnoj konferenciji, osim predstavljanja dosadašnjih rezultata, predstavljen je i program URBAKT, kao jedan od deset budućih prekograničnih programa u kojima Srbija učestvuje od prošle godine, a koji će trajati do 2027. godine, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije.

Miščević je istakla da prekogranični programi omogućavaju bolju pripremljenost za ono što, kaže, sledi, a to je pristupanje EU.

„Važno je razumeti kako sarađujemo sa EU, kako unapređujemo našu bilateralnu saradnju, ali i snalaženje u pripremama za ono što dolazi i sa procesom pristupanja EU, ali i nakon stupanja u zajednicu. Važno je da uočimo i prepoznamo i potencijale iz sprovedenih programa, kako bi ih uvrstili u nove projekte“, rekla je ministarka.

Svi ovi projekti su, dodala je Miščevićeva, doprineli da u mnogim gradovima, sredinama i mestima građani dobiju bolju komunalnu, saobraćajnu infrastrukturu, da mala i srednja preduzeća unaprede svoja poslovanja i obezbede više radnih mesta, kao i da se unapredi turizam.

„Obnovom objekata kulturne baštine, izgradnjom biciklističkih staza, obnovom muzeja, galerija, domovima kulture, kao i rad u školama, institucijama i bolnicama kroz veliki broj projekata koji su doprineli unapređenju rada u zaštiti životne sredine, to je sve od velike važnosti za lokalne regionalne zajednice država koje su u procesu pristupanja EU“, rekla je ministarka.

Realizacija ovih projekata u saradnji sa susednim državama, ističe Miščević, pomogla je da se reše zajednički problemi.

„Infrastrukturni projekti i obnova ustanova kulture doprinela je razvoju turizma u malim i srednjim lokalnim samoupravama, a samim tim i unapređenje zapošljavanja“, rekla je Miščević. Zaključila je da će nastavak ovih programa i nova finansijska perspektiva doprineti razvoju i realizaciji novih ideja.

Iz Ministarstva za evropske integracije podsećaju da su projekti u okviru pregogranične i transnacionalne saradnje doprineli da u mnogim mestima sa obe strane granice građani dobiju bolju komunalnu ili saobraćajnu infrastrukturu, da mala i srednja preduzeća unaprede svoje poslovanje i zaposle više ljude, da se unapredi turizma obnovom objekata kulturne baštine.

Programi teritorijalne saradnje važni su državljanima EU za razvoj njihovih lokalnih i regionalnih zajednica. Ipak, poseban je značaj ove saradnje za države koje su u procesu pristupanja EU. Za građane Srbije, taj doprinos se ne meri samo u novcu jer korisnici imaju priliku da kroz projekte koje sprovode sa svojim susedima reše zajedničke probleme, podstaknu razvoj i zapošljavanje, steknu iskustvo u korišćenju sredstava Evropske unije ali i u ispunjavanju i dostizanju evropskih standarda.

Izvor: European Western Balkans