Baza zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU

Baza zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU

Rezultat sprovedenog mapiranja organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji putem baza zainteresovanih aktera koji žele da prate proces pregovora Republike Srbije sa EU kroz specifična pregovaračka poglavlja. Upitnik je popunilo ukupno 360 organizacija/institucija.

Ukoliko niste popunili upitnik i želite da se Vaša organizacija/institucija nađe u bazi zainteresovanih aktera molim Vas kliknite OVDE.

1. Slobodno kretanje robe,

2. Slobodno kretanje radnika,

3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga,

4. Slobodno kretanje kapitala,

5. Javne nabavke,

6. Pravo privrednih društava,

7. Pravo intelektualne svojine,

8. Politika konkurencije,

9. Finansijske usluge,

10. Informaciono društvo i mediji,

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj,

12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika,

13. Ribarstvo,

14. Transportna politika,

15. Energetika,

16. Oporezivanje,

17. Ekonomska i monetarna politika,

18. Statistika,

19. Socijalna politika i zapošljavanje,

20. Preduzetništvo i industrijska politika,

21. Trans-evropske mreže,

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,

23. Pravosuđe i osnovna prava,

24. Pravda, sloboda i bezbednost,

25. Nauka i istraživanje,

26. Obrazovanje i kultura,

27. Životna sredina,

28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja,

29. Carinska unija,

30. Spoljni odnosi,

31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika,

32. Finansijska kontrola,

33. Finansijske i budžetske odredbe,

34. Institucije,

35. Ostalo.