prEUgovor

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator - specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine:

  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP),
  • Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA,
  • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS),
  • Centar za primenjene evropske studije (CPES),  
  • Grupa 484,
  • Transparentnost Srbija (TS) i
  • Autonomni ženski centar (AŽC).

Koalicija prEUgovor će u skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU realizovati sledeće aktivnosti:

1) Izraditi metodologiju, merila, indikatore i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

2) Formulisati preporuke i pratiti tok pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

3) Raditi na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

4) Ponuditi konkretne predloge izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i pratiti sprovođenje novousvojenih zakona;

5) Osigurati „insajderske“ izvore informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

6) Sprovoditi aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

7) Definisati i sprovoditi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

8) Unaprediti znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

U postavljanju kriterijuma za procenu harmonizovanosti društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije sa evropskim standardima i normama, koalicija prEUgovor će se rukovoditi evropskim vrednostima i standardima sadržanim u Zajedničkim tekovinama (Acquis communautaire).

(Informacije preuzete sa preugovor.org)